તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (08-05-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

તુવેર 08-05-2024

તુવેરના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 06-05-2024, સોમવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1850થી રૂ. 2301 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 2341 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1761થી રૂ. 2121 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1835થી રૂ. 2191 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1879થી રૂ. 2153 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2070 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1005થી રૂ. 2201 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1901થી રૂ. 2351 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2050 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 2035 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2136 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1840થી રૂ. 1940 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 2501થી રૂ. 2471 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2025 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1240થી રૂ. 1241 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1550 સુધીના બોલાયા હતા.

કડી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 2061 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1840થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીન 08-05-2024

સોયાબીનના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 06-05-2024, સોમવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 875થી રૂ. 890 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800-900થી રૂ. 56 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 451થી રૂ. 886 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (06-05-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 860 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 881 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 831 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 881થી રૂ. 870 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 826 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 866 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 821થી રૂ. 822 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 821થી રૂ. 851 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 925થી રૂ. 936 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેર ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 08-05-2024):

તા. 06-05-2024, સોમવારના  બજાર તુવેરના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ18502301
ગોંડલ11012341
ધોરાજી17612121
વિસાવદર18352191
તળાજા18792153
બોટાદ12002000
જસદણ15002100
જામનગર10002070
મહુવા10052201
જામજોધપુર19012351
અમરેલી14002050
વાંકાનેર11002035
સાવરકુંડલા17002136
ધ્રોલ18401940
માંડલ25012471
ભેંસાણ12002025
વિસનગર12401241
વડાલી15001550
કડી19002061
દાહોદ18401900

સોયાબીન ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 08-05-2024):

તા. 06-05-2024, સોમવારના  બજાર સોયાબીનના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ875890
વિસાવદર800-90056
ગોંડલ451886
જસદણ750860
જામજોધપુર800881
સાવરકુંડલા800831
જેતપુર881870
રાજુલા825826
ભેંસાણ750866
મહુવા821822
વડાલી821851
દાહોદ925936
તુવેર સોયાબીન Turmeric Soybeans Price 08-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment