તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (13-05-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

તુવેર 13-05-2024

તુવેરના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 11-05-2024, શનિવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1850થી રૂ. 2301 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1950થી રૂ. 2318 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2351 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2131 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1401થી રૂ. 2046 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1845થી રૂ. 2151 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1840થી રૂ. 2250 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2221 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1501 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1651થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1951થી રૂ. 2301 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1840 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1750થી રૂ. 2050 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1625 સુધીના બોલાયા હતા.

કડી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1870થી રૂ. 2060 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1840થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીન 13-05-2024

સોયાબીનના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 10-05-2024, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 880 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 866 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (08-05-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 835થી રૂ. 850 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 860 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 881 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 861 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 886 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 870 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વેરાવળ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 869 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 940થી રૂ. 952 સુધીના બોલાયા હતા. હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 970 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેર ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 13-05-2024):

તા. 11-05-2024, શનિવારના  બજાર તુવેરના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ18502301
જુનાગઢ19502318
ગોંડલ12002351
ઉપલેટા18002131
ધોરાજી14012046
વિસાવદર18452151
જસદણ13002100
જામનગર18402250
જેતપુર18002221
રાજુલા15001501
મહુવા16512000
જામજોધપુર19512301
અમરેલી11001840
સાવરકુંડલા17502050
વડાલી15001625
કડી18702060
દાહોદ18401900

સોયાબીન ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 13-05-2024):

તા. 11-05-2024, શનિવારના  બજાર સોયાબીનના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ825880
વિસાવદર830866
જસદણ10501400
ભાવનગર835850
જામજોધપુર9001091
સાવરકુંડલા800860
જેતપુર800881
ધોરાજી801861
જુનાગઢ825886
ભેંસાણ700870
વેરાવળ801869
દાહોદ940952
હિંમતનગર850970
તુવેર સોયાબીન Turmeric Soybeans Price 13-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment