તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (16-04-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

તુવેર 16-04-2024

તુવેરના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 15-04-2024, સોમવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1550થી રૂ. 2449 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2318 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1880થી રૂ. 2177 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1291થી રૂ. 2311 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1750થી રૂ. 2185 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1851થી રૂ. 2291 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1755થી રૂ. 2071 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1740થી રૂ. 2041 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2140 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1880થી રૂ. 2235 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2241 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1751થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 2168 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2391 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1615થી રૂ. 2201 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 1920 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1750થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા.

લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1950થી રૂ. 2070 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2020 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2371 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 2225 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1501 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 1850 સુધીના બોલાયા હતા. દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1860થી રૂ. 1920 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીન 16-04-2024

“સોયાબીનના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 15-04-2024, સોમવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 890થી રૂ. 915 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 893થી રૂ. 925 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 921 સુધીના બોલાયા હતા.”

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 770થી રૂ. 897 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 884થી રૂ. 885 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 902 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 911 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 936 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (15-04-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 860થી રૂ. 885 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 910 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 891થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 922 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 920 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનનાભાવ રૂ. 800થી રૂ. 898 સુધીના બોલાયા હતા.

વેરાવળ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 929 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 880 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 955થી રૂ. 965 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેર ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 15-04-2024):

તા. 15-04-2024, સોમવારના  બજાર તુવેરના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ15502449
જુનાગઢ18002318
ભાવનગર18802177
ગોંડલ12912311
ઉપલેટા17502185
ધોરાજી18512291
વિસાવદર17552071
તળાજા17402041
બોટાદ12002140
જસદણ13002100
જામનગર18802235
જેતપુર18002241
રાજુલા17512100
મહુવા9002168
જામજોધપુર18002391
અમરેલી16152201
વાંકાનેર16001920
સાવરકુંડલા17502100
લાલપુર19502070
ધ્રોલ17002020
માંડલ20002371
ભેંસાણ19002225
પોરબંદર15001501
વડાલી16001850
દાહોદ18601920

સોયાબીન ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 16-04-2024):

તા. 15-04-2024, સોમવારના  બજાર સોયાબીનના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ890915
વિસાવદર893925
ગોંડલ851921
જસદણ770897
જામજોધપુર801901
સાવરકુંડલા884885
ઉપલેટા830902
જેતપુર850911
કોડીનાર850936
જામનગર860885
રાજુલા900910
ધોરાજી891901
જુનાગઢ880922
અમરેલી900920
ભેંસાણ800898
વેરાવળ901929
વડાલી850880
દાહોદ955965
તુવેર સોયાબીન Turmeric Soybeans Price 16-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment