તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (19-04-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

તુવેર 19-04-2024

તુવેરના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 18-04-2024, ગુરૂવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2418 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2330 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1888થી રૂ. 2003 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2291 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 2020 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1801થી રૂ. 2171 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1750થી રૂ. 1536 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 710થી રૂ. 1930 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2045 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2178 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2175 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1950થી રૂ. 2241 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2276 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1701થી રૂ. 2441 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 2060 સુધીના બોલાયા હતા.

વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 2020થી રૂ. 2021 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2146 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1980થી રૂ. 2015 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2120 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કડી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1730થી રૂ. 2121 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1852થી રૂ. 1853 સુધીના બોલાયા હતા.

દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1860થી રૂ. 1920 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1550 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીન 19-04-2024

સોયાબીનના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 18-04-2024, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 865થી રૂ. 890 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 855થી રૂ. 889 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 850 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 856 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 881 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (18-04-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 820 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 911 સુધીના બોલાયા હતા.

કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 860થી રૂ. 925 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 895 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 840થી રૂ. 864 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 881થી રૂ. 8891 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 820થી રૂ. 920 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનનાભાવ રૂ. 700થી રૂ. 880 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 872 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વેરાવળ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 870થી રૂ. 921 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 852થી રૂ. 863 સુધીના બોલાયા હતા.

મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 811થી રૂ. 860 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 920થી રૂ. 935 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 880 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેર ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 19-04-2024):

તા. 18-04-2024, ગુરૂવારના  બજાર તુવેરના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ16002418
જુનાગઢ18002330
ભાવનગર18882003
ગોંડલ10002291
ઉપલેટા13002020
ધોરાજી18012171
વિસાવદર17501536
તળાજા7101930
બોટાદ12002045
જસદણ14002178
જામનગર16002175
જેતપુર19502241
મહુવા18002276
જામજોધપુર17012441
અમરેલી10202060
વાંકાનેર20202021
સાવરકુંડલા15002146
ધ્રોલ19802015
ભેંસાણ18002120
કડી17302121
બાવળા18521853
દાહોદ18601920
ઇડર14001550

સોયાબીન ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 19-04-2024):

તા. 18-04-2024, ગુરૂવારના  બજાર સોયાબીન ના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ865890
વિસાવદર855889
ગોંડલ851901
જસદણ800850
ભાવનગર800856
જામજોધપુર800881
સાવરકુંડલા800820
ઉપલેટા750900
જેતપુર850911
કોડીનાર860925
જામનગર800895
મોરબી840864
ધોરાજી8818891
જુનાગઢ820920
અમરેલી700880
ભેંસાણ800872
વેરાવળ870921
મહુવા852863
મોડાસા811860
દાહોદ920935
હિંમતનગર800880
તુવેર સોયાબીન Turmeric Soybeans Price 19-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment