એરંડાના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (19-04-2024 ના) એરંડાના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

એરંડા Eranda Price 19-04-2024

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 18-04-2024, ગુરૂવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1074 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 651થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1085 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1082 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1071 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1008થી રૂ. 1088 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1086 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1096 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1033થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1086 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1086 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 348થી રૂ. 1069 સુધીના બોલાયા હતા.

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 975થી રૂ. 976 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1084 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1095 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1103 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1099 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 980થી રૂ. 1060 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1062થી રૂ. 1084 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1050 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1070 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1082થી રૂ. 1083 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1108 સુધીના બોલાયા હતા.

અંજાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1131 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1085થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1051 સુધીના બોલાયા હતા.

લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 985થી રૂ. 1031 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1085થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા.

ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1127 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1125 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1085થી રૂ. 1123 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1115 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1127 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (18-04-2024 ના) એરંડાના બજાર ભાવ

હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1117 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા.

કડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1114 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1128 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા.

તલોદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1046થી રૂ. 1078 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1095થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1078થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા.

ભીલડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1116 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1138 સુધીના બોલાયા હતા.

કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1112 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1131 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા.

કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1118 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1106 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધનસૂરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1093 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડા ના બજાર ભાવ (Eranda Price 19-04-2024):

તા. 18-04-2024, ગુરૂવારના  બજાર એરંડાના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ10001074
ગોંડલ6511111
જુનાગઢ9001085
જામનગર10001082
કાલાવડ10001071
સાવરકુંડલા10081088
જામજોધપુર10001086
જેતપુર10501096
ઉપલેટા10331091
વિસાવદર10301086
ધોરાજી10251086
મહુવા3481069
પોરબંદર975976
અમરેલી10251084
કોડીનાર10201095
તળાજા9501103
હળવદ10501099
ભાવનગર9001091
જસદણ9801060
બોટાદ10621084
વાંકાનેર9501050
મોરબી10001070
ભેંસાણ10821083
ભચાઉ10901108
અંજાર10501131
ભુજ10851105
રાજુલા10501051
લાલપુર9851031
દશાડાપાટડી10851090
ધ્રોલ9011000
ડિસા11001127
ભાભર11001125
પાટણ10601130
ધાનેરા10851123
મહેસાણા10751115
વિજાપુર10501127
હારીજ10701117
માણસા10501126
ગોજારીયા10901111
કડી10901114
વિસનગર10601128
પાલનપુર11001126
તલોદ10461078
થરા10951130
દહેગામ10781105
ભીલડી10901116
દીયોદર10701120
વડાલી10801138
કલોલ10751112
સિધ્ધપુર10601131
હિંમતનગર10701110
કુકરવાડા10601118
મોડાસા10601106
ધનસૂરા10601093
ઇડર10801113
પાથાવાડ10601115
બેચરાજી10901115
વડગામ10801119
ખેડબ્રહ્મા10601090
કપડવંજ10601090
વીરમગામ10901108
થરાદ10721136
રાસળ10851100
બાવળા10921121
રાધનપુર10951122
આંબલિયાસણ10611090
સતલાસણા10691102
ઇકબાલગઢ11091117
શિહોરી11051130
ઉનાવા10601138
લાખાણી10751125
પ્રાંતિજ11001130
સમી10801100
વારાહી10801112
ચાણસમા10301118
જેતલપુર10701071
દાહોદ11001130
એરંડા Eranda Price 19-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment