તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (23-05-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

તુવેર 23-05-2024

તુવેરના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 22-05-2024, બુધવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1880થી રૂ. 2358 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2414 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 965થી રૂ. 1075 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1451થી રૂ. 2381 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2240 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1950થી રૂ. 2400 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1950થી રૂ. 1951 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1601થી રૂ. 2130 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2300 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 805થી રૂ. 2300 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 2060થી રૂ. 2061 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1630થી રૂ. 1975 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1951થી રૂ. 2501 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા.

લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1411 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1960થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2310 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીન 23-05-2024

સોયાબીનના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 22-05-2024, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 855થી રૂ. 907 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 815થી રૂ. 867 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 870 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 891 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 856થી રૂ. 857 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 840થી રૂ. 882 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 840થી રૂ. 936 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 889 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 840 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (04-05-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 766થી રૂ. 896 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 926 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 874 સુધીના બોલાયા હતા.

વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 840થી રૂ. 841 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 824થી રૂ. 845 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનનાભાવ રૂ. 880થી રૂ. 925 સુધીના બોલાયા હતા.

મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 875થી રૂ. 915 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 940થી રૂ. 948 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 896 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેર ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 23-05-2024):

તા. 22-05-2024, બુધવારના  બજાર તુવેરના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ18802358
જુનાગઢ20002414
ભાવનગર9651075
ગોંડલ14512381
ઉપલેટા18002240
વિસાવદર19502400
તળાજા19501951
બોટાદ16012130
જસદણ15002300
જામનગર8052300
રાજુલા20602061
મહુવા16301975
જામજોધપુર19512501
અમરેલી12002100
સાવરકુંડલા19002100
લાલપુર14001411
ધ્રોલ19602100
ભેંસાણ12002310

સોયાબીન ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 23-05-2024):

તા. 22-05-2024, બુધવારના  બજાર સોયાબીનના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ855907
વિસાવદર815867
જસદણ750870
જામજોધપુર800891
સાવરકુંડલા856857
ઉપલેટા840882
જેતપુર840936
કોડીનાર800889
જામનગર700840
ધોરાજી766896
જુનાગઢ850926
ભેંસાણ700874
વાંકાનેર840841
મહુવા824845
ઇડર880925
મોડાસા875915
દાહોદ940948
હિંમતનગર850896
તુવેર સોયાબીન Turmeric Soybeans Price 23-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment