આજે વરીયાળીના રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ; જાણો આજના (16-04-2024 ના) વરીયાળીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

વરીયાળી Variyali Price 16-04-2024

વરીયાળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 15-04-2024, સોમવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1460 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં વરીયાળીના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાટણના માર્કેટ યાર્ડમાં વરીયાળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા.

થરા માર્કેટ યાર્ડમાં વરીયાળીના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1330 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં વરીયાળીના ભાવ રૂ. 670થી રૂ. 1086 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં વરીયાળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં વરીયાળીના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 6360 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધનસૂરા માર્કેટ યાર્ડમાં વરીયાળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1250 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં વરીયાળીના ભાવ રૂ. 1161થી રૂ. 1275 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં વરીયાળીના ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 1255 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલોદ માર્કેટ યાર્ડમાં વરીયાળીના ભાવ રૂ. 550થી રૂ. 3750 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં વરીયાળીના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 7350 સુધીના બોલાયા હતા.

બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં વરીયાળીના ભાવ રૂ. 1031થી રૂ. 1122 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં વરીયાળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સતલાસણા માર્કેટ યાર્ડમાં વરીયાળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 4900 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજે વરીયાળીના રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ; જાણો આજના (15-04-2024 ના) વરીયાળીના બજાર ભાવ

લાખાણી માર્કેટ યાર્ડમાં વરીયાળીના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 1650 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઇકબાલગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં વરીયાળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 5600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાવ માર્કેટ યાર્ડમાં વરીયાળીના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1046 સુધીના બોલાયા હતા.

વરીયાળી ના બજાર ભાવ (Variyali Price 16-04-2024)

તા. 15-04-2024, સોમવારના  બજાર વરીયાળીના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ7001460
વાંકાનેર7501400
પાટણ9002000
થરા8001330
ધાનેરા6701086
મોડાસા10001500
પાલનપુર8006360
ધનસૂરા9001250
મહેસાણા11611275
હળવદ9511255
તલોદ5503750
ઉંઝા8507350
બેચરાજી10311122
કપડવંજ10002000
સતલાસણા10004900
લાખાણી7501650
ઇકબાલગઢ10005600
વાવ8001046
વરીયાળી Variyali Price 16-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment