મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (16-04-2024 ના) મોરબીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

મોરબી Morbi Apmc Rate 16-04-2024

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi APMC Market Yard) ના તા. 16-04-2024, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1201થી રૂ. 1525 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 448થી રૂ. 630 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 1186 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1075 સુધીના બોલાયા હતા.

વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 820થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 815થી રૂ. 857 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1185થી રૂ. 1532 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1501થી રૂ. 2255 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઈસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 2125થી રૂ. 2125 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1050 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (13-04-2024 ના) મોરબીના બજાર ભાવ

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1226 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 990થી રૂ. 1032 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 952 સુધીના બોલાયા હતા. રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 952 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1186થી રૂ. 1186 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi Apmc Rate):

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ12011525
ઘઉં448630
મગફળી જીણી10501150
જીરૂ38004,200
ચણા9301186
એરંડા10011075
વરિયાળી8201090
સોયાબીન815857
ધાણા11851532
તુવેર15012255
ઈસબગુલ21252125
મેથી7001050
રાઈ9001226
સુવા9901032
રાયડો800952
રાયડો800952
વટાણા11861186
મોરબી Morbi Apmc Rate 16-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment