તુવેર અને સોયાબીનના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (06/01/2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજારભાવ – 06/01/2024 Turmeric And Soybeans Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

તુવેર અને સોયાબીનના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (06/01/2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજારભાવ – 06/01/2024 Turmeric And Soybeans Apmc Rate

તુવેરના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 05/01/2024, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 1980 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 1561 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1560થી રૂ. 1561 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1211થી રૂ. 1931 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1306થી રૂ. 1626 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદરના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1525થી રૂ. 1781 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1680 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1745 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1805 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 1750 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલાના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1251થી રૂ. 1810 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1956 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1867 સુધીના બોલાયા હતા.

કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1325થી રૂ. 1946 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1550થી રૂ. 1876 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1665થી રૂ. 1666 સુધીના બોલાયા હતા.

માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1501થી રૂ. 2081 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધનસૂરા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ટિંટોઇના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1401થી રૂ. 1566 સુધીના બોલાયા હતા.

વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1610 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કડી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1561થી રૂ. 1818 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બેચરાજીના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1370થી રૂ. 1450 સુધીના બોલાયા હતા. દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 1670 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1221થી રૂ. 1530 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 05/01/2024, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 891થી રૂ. 920 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 875થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદરના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 815થી રૂ. 830 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 896 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 860થી રૂ. 889 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 840થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: એરંડાના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (તા. 06/01/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 890 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટાના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 882 સુધીના બોલાયા હતા.

કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 889થી રૂ. 890 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 911 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનારના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 930 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 895 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 890 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલાના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 861 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 908 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 810થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 885 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વેરાવળ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 841થી રૂ. 917 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવાના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 844થી રૂ. 896 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 875થી રૂ. 916 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 918 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વડાલીના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Apmc Rate):

તા. 05/01/2024, શુક્રવારના તુવેરના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 1450 1980
જુનાગઢ 1450 1997
ભાવનગર 1560 1561
ગોંડલ 1211 1931
ધોરાજી 1306 1626
વિસાવદર 1525 1781
તળાજા 1400 1600
બોટાદ 800 1680
જસદણ 1000 1745
જામનગર 1000 1805
જેતપુર 1450 1750
રાજુલા 1251 1810
મહુવા 930 1600
જામજોધપુર 1500 1956
અમરેલી 1000 1867
કોડીનાર 1325 1946
સાવરકુંડલા 1550 1876
લાલપુર 1665 1666
માંડલ 1501 2081
ધનસૂરા 1300 1600
ટિંટોઇ 1401 1566
વડાલી 1400 1610
કડી 1561 1818
બેચરાજી 1370 1450
દાહોદ 1600 1670
ઇડર 1221 1530

સોયાબીનના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Apmc Rate):

તા. 05/01/2024, શુક્રવારના સોયાબીનના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 891 920
વિસાવદર 875 901
પોરબંદર 815 830
ગોંડલ 801 896
જસદણ 860 889
ભાવનગર 840 900
જામજોધપુર 800 901
સાવરકુંડલા 850 890
ઉપલેટા 800 882
કાલાવડ 889 890
જેતપુર 850 911
કોડીનાર 880 930
જામનગર 850 895
મોરબી 800 890
રાજુલા 800 861
ધોરાજી 850 901
જુનાગઢ 850 908
અમરેલી 810 900
ભેંસાણ 800 885
વેરાવળ 841 917
મહુવા 844 896
ઇડર 875 916
મોડાસા 900 918
વડાલી 880 900
દાહોદ 940 950
ધનસુરા 880 910
હિંમતનગર 850 914

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

1 thought on “તુવેર અને સોયાબીનના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (06/01/2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજારભાવ – 06/01/2024 Turmeric And Soybeans Apmc Rate”

Leave a Comment