તુવેર અને સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (15/02/2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજારભાવ – 15/02/2024 Turmeric And Soybeans Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

તુવેર અને સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (15/02/2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજારભાવ – 15/02/2024 Turmeric And Soybeans Apmc Rate

તુવેરના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 14/02/2024, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1650થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1780થી રૂ. 1951 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1151થી રૂ. 1951 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1690થી રૂ. 1868 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 1896 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદરના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1680થી રૂ. 1916 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાળા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1440થી રૂ. 1836 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1897 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1930 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 1820 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 1761 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવાના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1935 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1896 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1971 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનારના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 1846 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1912 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1725 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્રોલના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2010 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1811 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધનસૂરા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોડાસાના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા.

ટિંટોઇ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1550થી રૂ. 1840 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1790 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાણંદના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1801થી રૂ. 1802 સુધીના બોલાયા હતા. વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1851થી રૂ. 2042 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1860થી રૂ. 1920 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 14/02/2024, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 848થી રૂ. 869 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 792થી રૂ. 848 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 871 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 856 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 871 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલાના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 861થી રૂ. 862 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 15/02/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 780થી રૂ. 863 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 861 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનારના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 811થી રૂ. 850 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 650થી રૂ. 840 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 801 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલાના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 821 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 836થી રૂ. 851 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 870 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 819થી રૂ. 860 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 858 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વેરાવળ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 877 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 830 સુધીના બોલાયા હતા.

વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 803થી રૂ. 839 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 844 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોડાસાના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 878 સુધીના બોલાયા હતા.

વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 873 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 905થી રૂ. 915 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હિંમતનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 860 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Apmc Rate):

તા. 14/02/2024, બુધવારના તુવેરના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 1650 2000
જુનાગઢ 1780 1988
ગોંડલ 1151 1951
ઉપલેટા 1690 1868
ધોરાજી 1700 1896
વિસાવદર 1680 1916
તળાળા 1440 1836
જસદણ 1100 1897
જામનગર 1500 1930
જેતપુર 1450 1820
રાજુલા 1600 1761
મહુવા 1180 1935
જામજોધપુર 1500 1896
અમરેલી 1000 1971
કોડીનાર 1450 1846
સાવરકુંડલા 1500 1912
લાલપુર 1500 1725
ધ્રોલ 1700 2010
ભેંસાણ 1200 1811
ધનસૂરા 1700 1800
મોડાસા 1450 1600
ટિંટોઇ 1550 1840
વડાલી 1500 1790
સાણંદ 1801 1802
વીરમગામ 1851 2042
દાહોદ 1860 1920

સોયાબીનના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Apmc Rate):

તા. 14/02/2024, બુધવારના સોયાબીનના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 848 869
વિસાવદર 792 848
ગોંડલ 750 871
જસદણ 800 856
જામજોધપુર 800 871
સાવરકુંડલા 861 862
ઉપલેટા 780 863
જેતપુર 830 861
કોડીનાર 811 850
જામનગર 650 840
મોરબી 800 801
રાજુલા 600 821
ધોરાજી 836 851
જુનાગઢ 800 870
અમરેલી 819 860
ભેંસાણ 750 858
વેરાવળ 801 877
લાલપુર 800 830
વાંકાનેર 803 839
મહુવા 400 844
મોડાસા 800 878
વડાલી 800 873
દાહોદ 905 915
હિંમતનગર 750 860

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

1 thought on “તુવેર અને સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (15/02/2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજારભાવ – 15/02/2024 Turmeric And Soybeans Apmc Rate”

Leave a Comment