તુવેર અને સોયાબીનના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (20/12/2023 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજારભાવ – 20/12/2023 Turmeric And Soybeans Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

તુવેર અને સોયાબીનના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (20/12/2023 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજારભાવ – 20/12/2023 Turmeric And Soybeans Apmc Rate

તુવેરના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 19/12/2023, મગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2132 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2241 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 351થી રૂ. 2241 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2006 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1525થી રૂ. 1761 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બોટાદના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1300 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 615 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1550થી રૂ. 1960 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1801થી રૂ. 1802 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2096 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1896 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1451થી રૂ. 1788 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા. ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1802 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 19/12/2023, મગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 935 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 832થી રૂ. 920 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદરના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 870થી રૂ. 885 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 811થી રૂ. 936 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 870થી રૂ. 920 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 890થી રૂ. 927 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 821થી રૂ. 921 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 930 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટાના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 870થી રૂ. 906 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 890થી રૂ. 931 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 942 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 925 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: એરંડાના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (તા. 20/12/2023 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ

મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 866થી રૂ. 910 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 871થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજીના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 836થી રૂ. 911 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 961 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 725થી રૂ. 933 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 909 સુધીના બોલાયા હતા.

વેરાવળ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 861થી રૂ. 946 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 852 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવાના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 860થી રૂ. 930 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 895થી રૂ. 933 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 933 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 960થી રૂ. 970 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Apmc Rate):

તા. 19/12/2023, મગળવારના તુવેરના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 1500 2132
જુનાગઢ 1600 2115
ગોંડલ 351 2241
ધોરાજી 1600 2006
વિસાવદર 1525 1761
બોટાદ 800 1300
જસદણ 1060 2000
જામનગર 500 615
જેતપુર 1550 1960
રાજુલા 1801 1802
જામજોધપુર 1500 2096
અમરેલી 1300 1896
સાવરકુંડલા 1500 1800
માંડલ 1451 1788
દાહોદ 1600 1700
ઇડર 1350 1802

સોયાબીનના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Apmc Rate):

તા. 19/12/2023, મગળવારના સોયાબીનના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 880 935
વિસાવદર 832 920
પોરબંદર 870 885
ગોંડલ 811 936
જસદણ 870 920
ભાવનગર 890 927
જામજોધપુર 821 921
સાવરકુંડલા 900 930
ઉપલેટા 870 906
જેતપુર 890 931
કોડીનાર 825 942
જામનગર 850 925
મોરબી 866 910
રાજુલા 871 900
ધોરાજી 836 911
જુનાગઢ 850 961
અમરેલી 725 933
ભેંસાણ 800 909
વેરાવળ 861 946
વાંકાનેર 851 852
મહુવા 860 930
ઇડર 895 933
મોડાસા 850 933
દાહોદ 960 970
ધનસુરા 900 923
હિંમતનગર 900 942

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

1 thought on “તુવેર અને સોયાબીનના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (20/12/2023 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજારભાવ – 20/12/2023 Turmeric And Soybeans Apmc Rate”

Leave a Comment