તુવેર અને સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (24/01/2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજારભાવ – 24/01/2024 Turmeric And Soybeans Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

તુવેર અને સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (24/01/2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજારભાવ – 24/01/2024 Turmeric And Soybeans Apmc Rate

તુવેરના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 23/01/2024, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2135 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2081 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 2081 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1750થી રૂ. 2006 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1771થી રૂ. 1906 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદરના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1715થી રૂ. 1961 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1870 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1855 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2090 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2056 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1001 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવાના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1640થી રૂ. 1891 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1550થી રૂ. 2101 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1470થી રૂ. 2086 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનારના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2098 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1530થી રૂ. 2026 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1781થી રૂ. 2117 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1895 સુધીના બોલાયા હતા.

ધનસૂરા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1380થી રૂ. 1870 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વડાલીના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1651થી રૂ. 1751 સુધીના બોલાયા હતા.

કડી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 1811 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1301 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બેચરાજીના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1939થી રૂ. 1940 સુધીના બોલાયા હતા.

સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1401 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 2031થી રૂ. 2081 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1680થી રૂ. 1830 સુધીના બોલાયા હતા. ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1759 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 23/01/2024, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 904 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 890 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદરના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 751 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 875 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 881 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: એરંડાના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 24/01/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 875 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 892 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાલાવડના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 890થી રૂ. 891 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 914 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલાના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 851 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 886થી રૂ. 891 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 860થી રૂ. 887 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 868 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વેરાવળ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 905 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 785થી રૂ. 816 સુધીના બોલાયા હતા.

વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 854 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 831થી રૂ. 888 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇડરના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 870થી રૂ. 910 સુધીના બોલાયા હતા.

મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 888 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 940થી રૂ. 965 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Apmc Rate):

તા. 23/01/2024, મંગળવારના તુવેરના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 1700 2135
જુનાગઢ 1800 2141
ગોંડલ 1300 2081
ઉપલેટા 1750 2006
ધોરાજી 1771 1906
વિસાવદર 1715 1961
તળાજા 1300 1870
જસદણ 1050 1855
જામનગર 1500 2090
જેતપુર 1500 2056
રાજુલા 1000 1001
મહુવા 1640 1891
જામજોધપુર 1550 2101
અમરેલી 1470 2086
કોડીનાર 1500 2098
સાવરકુંડલા 1530 2026
માંડલ 1781 2117
ભેંસાણ 1200 1895
ધનસૂરા 1380 1870
મોડાસા 1600 1800
વડાલી 1651 1751
કડી 1800 1811
પાટણ 1300 1301
બેચરાજી 1939 1940
સાણંદ 1400 1401
વીરમગામ 2031 2081
દાહોદ 1680 1830
ઇડર 1250 1759

સોયાબીનના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Apmc Rate):

તા. 23/01/2024, મંગળવારના સોયાબીનના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 850 904
વિસાવદર 850 890
પોરબંદર 750 751
ગોંડલ 801 901
જસદણ 830 875
જામજોધપુર 800 881
સાવરકુંડલા 750 875
ઉપલેટા 850 892
કાલાવડ 890 891
જેતપુર 850 901
કોડીનાર 900 914
રાજુલા 751 851
ધોરાજી 886 891
જુનાગઢ 800 900
અમરેલી 860 887
ભેંસાણ 700 868
વેરાવળ 801 905
લાલપુર 785 816
વાંકાનેર 850 854
મહુવા 831 888
ઇડર 870 910
મોડાસા 880 900
વડાલી 851 888
દાહોદ 940 965
હિંમતનગર 850 900
ઇડર 870 911
મોડાસા 880 903
વડાલી 900 927
દાહોદ 956 970
હિંમતનગર 850 900

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

1 thought on “તુવેર અને સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (24/01/2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજારભાવ – 24/01/2024 Turmeric And Soybeans Apmc Rate”

Leave a Comment