આજના તા. 03/06/2022, શુક્રવારના બજાર ભાવ: જાણો તમારા પાકનો ભાવ, ભવ જાણી વેચાણ કરો - GKmarugujarat

આજના તા. 03/06/2022, શુક્રવારના બજાર ભાવ: જાણો તમારા પાકનો ભાવ, ભવ જાણી વેચાણ કરો

આજના તા. 0૩/06/2022 ને શુક્રવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી અને જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2650થી 4100 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1750થી 2590 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 2135 2450
બાજરો 200 464
ઘઉં 350 482
મગ 700 1310
અડદ 400 1385
તુવેર 400 1075
ચોળી 700 1164
મેથી 900 1065
મગફળી જીણી 1000 1415
મગફળી જાડી 1000 1205
એરંડા 1000 1470
તલ 1800 1970
તલ કાળા 1860 2175
લસણ 85 525
જીરૂ 2650 4100
અજમો 1750 2590
ધાણા 1600 2100
મરચા સૂકા 1000 2505
સોયાબીન 500 1195
વટાણા 500 880
કલોંજી 2000 2760

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2211થી 4011 સુધીનો બોલાયો હતો તથા મરચા સૂકા પટ્ટોનો ભાવ રૂ. 651થી 3751 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 406 460
ઘઉં ટુકડા 408 528
કપાસ 1251 2631
મગફળી જીણી 925 1381
મગફળી જાડી 820 1336
મગફળી નવી 1021 1386
સીંગદાણા 1741 1831
શીંગ ફાડા 1161 1706
એરંડા 1241 1496
તલ 1200 1981
જીરૂ 2211 4011
ઈસબગુલ 2231 2311
કલંજી 1000 2591
ધાણા 1000 2261
ધાણી 1101 2271
મરચા સૂકા પટ્ટો
651 3751
લસણ 101 501
ડુંગળી 51 221
ડુંગળી સફેદ 80 176
બાજરો 381 381
જુવાર 461 631
મકાઈ 171 521
મગ 700 1211
ચણા 555 851
વાલ 751 1451
વાલ પાપડી 1761 1761
અડદ 576 1351
ચોળા/ચોળી 800 991
તુવેર 751 1141
સોયાબીન 1001 1351
રાયડો 911 1171
રાઈ 801 1081
મેથી 626 1051
ગોગળી 891 1171
કાળી જીરી 1576 1576
સુરજમુખી 1026 1101
વટાણા 576 801

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3000થી 3880 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1650થી 2166 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 380 453
ઘઉં ટુકડા 420 472
બાજરો 250 425
જુવાર 495 495
ચણા 720 842
અડદ 1000 1341
તુવેર 900 1235
મગફળી જીણી 1000 1221
મગફળી જાડી 890 1256
સીંગફાડા 1200 1562
એરંડા 1198 1463
તલ 1750 1463
તલ કાળા 2000 2598
જીરૂ 3000 3888
ધાણા 1650 2166
મગ 1025 1299
વાલ 450 1130
સીંગદાણા 1600 1737
સોયાબીન 1100 1316
રાઈ 1000 1072
મેથી 700 935
ગુવાર 950 1086

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 1445થી 1981 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1540થી 2399 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 433 541
તલ 1445 1981
મગફળી જીણી 1000 1241
જુવાર 536 662
મગ 1184 1184
અડદ 960 1200
ચણા 600 870
એરંડા 1431 1471
તુવેર 922 1058
તલ કાળા 1540 2399
સીંગદાણા 1405 1860
રાયડો 1001 1175
ગુવારનું બી 900 1126

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

Leave a Comment