આજના તા. 02/08/2022ના બજાર ભાવ: આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 02/08/2022 ને મંગળવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3115થી 4655 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1125થી 2285 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
જુવાર 415 665
બાજરો 350 488
ઘઉં 400 498
મગ 1100 1425
અડદ 900 970
તુવેર 650 1400
ચોળી 380 1125
વાલ 1000 1200
ચણા 850 1018
મગફળી જીણી 1000 1210
મગફળી જાડી 900 1210
એરંડા 1200 1427
તલ 2250 2485
રાયડો 800 1220
લસણ 50 325
જીરૂ 3115 4655
અજમો 1125 2285
ધાણા 1975 2275
ગુવાર 900 980
ડુંગળી 40 110
સીંગદાણા 1400 1845
સોયાબીન 1150 1200
કલોંજી 1200 2450

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2601થી 4501 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2381 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 432 516
ઘઉં ટુકડા 428 594
કપાસ 1501 2181
મગફળી જીણી 960 1340
મગફળી જાડી 825 1475
મગફળી નવી 980 1311
સીંગદાણા 1600 1821
શીંગ ફાડા 1031 1591
એરંડા 1000 1426
તલ 2000 2471
કાળા તલ 2001 2676
જીરૂ 2601 4501
ઈસબગુલ 1200 2121
ધાણા 1000 2381
ધાણી 1100 2401
લસણ 101 291
ડુંગળી 66 256
ડુંગળી સફેદ 66 131
બાજરો 321 391
જુવાર 741 771
મકાઈ 541 551
મગ 776 1431
ચણા 731 906
વાલ 926 1741
અડદ 1051 1611
ચોળા/ચોળી 951 951
તુવેર 626 1481
રાજગરો 951 951
સોયાબીન 1000 1211
રાઈ 1121 1181
મેથી 701 1061
ગોગળી 601 1171
સુરજમુખી 951 1311
વટાણા 691 1021

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3250થી 4380 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 2100થી 2400 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 425 494
બાજરો 296 470
જુવાર 580 580
ચણા 750 918
અડદ 1100 1645
તુવેર 1200 1467
મગફળી જાડી 1000 1248
સીંગફાડા 1100 1565
એરંડા 1200 1395
તલ 1950 2428
તલ કાળા 2000 2580
જીરૂ 3250 4380
ધાણા 2100 2400
મગ 800 1285
સીંગદાણા જાડા 1400 1893
સોયાબીન 1000 1212
રાઈ 1145 1145
મેથી 692 968
વટાણા 870 870
ગુવાર 900 960
સુરજમુખી 745 1061

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2630થી 4544 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2304થી 2410 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 417 507
તલ 2304 2410
મગફળી જીણી 1400 1400
જીરૂ 2630 4544
બાજરો 391 507
ચણા 846 886
સીંગદાણા 1450 1810

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2350થી 2450 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2250થી 2544 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
એરંડા 1309 1345
જુવાર 367 667
બાજરો 300 489
ઘઉં 445 598
અડદ 500 500
મગ 1301 1835
સોયાબીન 1040 1162
ચણા 776 966
તલ 2350 2450
તલ કાળા 2250 2544
તુવેર 980 980
રાજગરો 1015 1015
ડુંગળી 87 351
ડુંગળી સફેદ 137 171
નાળિયેર (100 નંગ) 340 1970

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3750થી 4632 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1800થી 2144 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1800 2144
ઘઉં લોકવન 441 485
ઘઉં ટુકડા 450 515
જુવાર સફેદ 490 631
જુવાર પીળી 365 475
બાજરી 290 461
તુવેર 1070 1480
ચણા પીળા 850 920
ચણા સફેદ 1410 2010
અડદ 1140 1646
મગ 1050 1427
વાલ દેશી 1500 2000
વાલ પાપડી 1850 2070
ચોળી 925 1275
વટાણા 710 1274
કળથી 980 1290
સીંગદાણા 1710 1820
મગફળી જાડી 1165 1376
મગફળી જીણી 1130 1321
તલી 2000 2442
સુરજમુખી 850 1212
એરંડા 1300 1439
અજમો 1525 2040
સુવા 1150 1465
સોયાબીન 1000 1180
સીંગફાડા 1300 1550
કાળા તલ 2070 2721
લસણ 100 450
ધાણા 1980 2240
ધાણી 2000 2360
જીરૂ 3750 4632
રાય 1080 1260
મેથી 1000 1190
ઇસબગુલ 2350 2700
કલોંજી 2300 2500
રાયડો 1100 1200
રજકાનું બી 3625 4350
ગુવારનું બી 880 950

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment