આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 02/11/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ - GKmarugujarat

આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 02/11/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

આજના તા. 02/11/2022 ને મંગળવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, તળાજા, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3450થી 4435 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1350થી 2690 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1500 1815
જુવાર 430 465
બાજરો 380 416
ઘઉં 440 542
અડદ 1000 1565
તુવેર 700 760
ચોળી 580 1210
મેથી 900 1090
ચણા 825 885
મગફળી જીણી 1100 1920
મગફળી જાડી 1000 1250
તલ 2250 2616
રાયડો 1000 1200
લસણ 60 475
જીરૂ 3450 4435
અજમો 1350 2690
ડુંગળી 50 435
મરચા સૂકા 1800 7000
સોયાબીન 970 1067
વટાણા 500 575
કલોંજી 1800 2155

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3251થી 4491 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2201 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 430 534
ઘઉં ટુકડા 430 590
કપાસ 1591 1786
મગફળી જીણી 920 1331
મગફળી જાડી જૂની 825 1306
મગફળી નં.૬૬ 1350 1651
શીંગ ફાડા 1191 1641
એરંડા 1216 1381
તલ 1451 2671
કાળા તલ 2126 2651
જીરૂ 3251 4491
ઈસબગુલ 2101 2526
કલંજી 1151 2271
ધાણા 1000 2201
ધાણી 1100 2211
લસણ 111 376
ડુંગળી 91 501
જુવાર 531 831
મકાઈ 441 491
મગ 1001 1461
ચણા 781 876
વાલ 421 2201
અડદ 901 1531
ચોળા/ચોળી 400 1276
મઠ 1231 1231
તુવેર 600 1511
સોયાબીન 981 1071
રાયડો 1031 1031
રાઈ 1031 1061
મેથી 576 1021
રજકાનું બી 3601 3601
અજમો 1476 1476
ગોગળી 741 1201
વટાણા 451 781

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3500થી 3740 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1950થી 2182 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1416 1725
ઘઉં 410 538
ઘઉં ટુકડા 450 521
ચણા 750 930
અડદ 1200 1560
તુવેર 1350 1522
મગફળી જીણી 1100 1668
મગફળી જાડી 1050 1234
એરંડા 1370 1370
તલ 2200 2481
જીરૂ 3500 3740
ધાણા 1950 2182
મગ 1000 1390
વાલ 1190 1190
સીંગદાણા જાડા 1398 1398
સોયાબીન 950 1111

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2540થી 4460 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2200થી 2658 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1654 1766
ઘઉં 475 559
તલ 2000 2570
મગફળી જીણી 910 1434
જીરૂ 2540 4460
બાજરો 416 486
મગ 904 1212
અડદ 1200 1552
ચણા 700 852
સોયાબીન 867 1016
તલ કાળા 2200 2658

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાનો ભાવ રૂ. 2250થી 2250 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2500થી 2500 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1530 1735
શીંગ મગડી 1127 1382
શીંગ નં.૩૯ 1001 1300
મગફળી જાડી 1056 1267
બાજરો 381 506
ઘઉં 461 615
અડદ 1200 1601
સોયાબીન 880 1038
ચણા 692 842
તલ 2311 2549
તલ કાળા 2500 2500
ધાણા 2250 2250
મેથી 700 970
ડુંગળી 64 500
ડુંગળી સફેદ 105 461
નાળિયેર (100 નંગ) 578 1800

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3750થી 4592 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1650થી 1781 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1650 1781
ઘઉં લોકવન 480 540
ઘઉં ટુકડા 490 570
જુવાર સફેદ 590 800
જુવાર પીળી 425 525
બાજરી 290 405
મકાઇ 440 480
તુવેર 1070 1492
ચણા પીળા 780 930
ચણા સફેદ 1600 2300
અડદ 1186 1530
મગ 1070 1479
વાલ દેશી 1750 2060
વાલ પાપડી 1950 2110
ચોળી 1250 1350
વટાણા 425 800
સીંગદાણા 1620 1710
મગફળી જાડી 1100 1300
મગફળી જીણી 1150 1260
તલી 2250 2560
સુરજમુખી 790 1110
એરંડા 1350 1450
અજમો 1450 1805
સુવા 1275 1520
સોયાબીન 990 1070
સીંગફાડા 1250 1610
કાળા તલ 2000 2687
લસણ 121 380
ધાણા 1760 2320
મરચા સુકા 3750 5000
વરીયાળી 2151 2151
જીરૂ 3750 4592
રાય 1040 1221
મેથી 930 1151
કલોંજી 2150 2250
રાયડો 1000 1180
રજકાનું બી 3100 4000
ગુવારનું બી 880 900

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

Leave a Comment