આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 02/12/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 02/12/2022 ને શુક્રવારના જામનગર, ગોંડલ, જુનાગઢ, મોરબી, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3200થી 4590 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1000થી 3220 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1500 1900
જુવાર 500 805
બાજરો 390 473
ઘઉં 450 545
મગ 1170 1475
અડદ 800 1490
મઠ 1000 1350
ચણા 825 1048
મગફળી જીણી 1000 1700
મગફળી જાડી 900 1200
તલ 2275 3080
રાયડો 1050 1137
લસણ 50 406
જીરૂ 3200 4590
અજમો 1000 3220
ડુંગળી 60 350
મરચા સૂકા 1750 6345
સોયાબીન 800 1082

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3301થી 4591 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 1891 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 480 580
ઘઉં ટુકડા 480 600
કપાસ 1686 1821
મગફળી જીણી 915 1306
મગફળી જાડી 820 1311
સીંગદાણા 1621 1631
શીંગ ફાડા 1101 1591
એરંડા 1031 1431
તલ 2500 3101
જીરૂ 3301 4591
કલંજી 1251 2421
ધાણા 1000 1891
ધાણી 1100 1891
મરચા 1301 6201
લસણ 101 356
ડુંગળી 71 401
જુવાર 401 781
મકાઈ 351 441
મગ 1201 1511
ચણા 826 936
વાલ 1200 2176
અડદ 826 1451
ચોળા/ચોળી 1200 1200
મઠ 1511 1551
તુવેર 1076 1371
સોયાબીન 851 1091
રાયડો 1081 1081
રાઈ 1151 1151
મેથી 601 1041
સુવા 1361 1361
સુરજમુખી 800 800
વટાણા 300 761

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3600થી 4100 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2650થી 3050 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1650 1787
ઘઉં 400 535
બાજરો 350 441
ચણા 790 925
અડદ 1200 1483
તુવેર 1200 1396
મગફળી જીણી 900 1695
મગફળી જાડી 910 1301
તલ 2650 3050
જીરૂ 3600 4100
ધાણા 1600 1825
મગ 1300 1504
સીંગદાણા જાડા 1485 1485
સીંગફાડા 1000 1442
સોયાબીન 950 1195
વટાણા 722 722

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2550થી 4470 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2300થી 4470 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1700 1824
ઘઉં 494 580
તલ 2370 2900
મગફળી જીણી 1001 1391
જીરૂ 2550 4470
બાજરો 301 501
જુવાર 581 725
અડદ 1000 1410
ચણા 841 915
એરંડા 1412 1412
ગુવારનું બી 1040 1180
સોયાબીન 1044 1076
રાયડો 800 1053

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 3012થી 3012 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1658થી 1756 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1658 1756
શીંગ નં.૫ 1250 1363
શીંગ નં.૩૯ 1019 1189
શીંગ ટી.જે. 1079 1201
મગફળી જાડી 1000 1316
જુવાર 413 636
બાજરો 396 543
ઘઉં 433 617
મકાઈ 332 490
અડદ 800 1181
મઠ 1250 1711
મગ 1260 1600
સોયાબીન 1000 1095
ચણા 723 895
તલ 3012 3012
રાઈ 1143 1158
ડુંગળી 60 500
ડુંગળી સફેદ 100 470
નાળિયેર (100 નંગ) 504 1890

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4201થી 4628 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1730થી 1850 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1730 1850
ઘઉં લોકવન 485 530
ઘઉં ટુકડા 490 600
જુવાર સફેદ 631 790
જુવાર પીળી 375 481
બાજરી 295 445
તુવેર 1137 1495
ચણા પીળા 850 945
ચણા સફેદ 1600 2450
અડદ 1165 1495
મગ 1250 1516
વાલ દેશી 1850 2325
વાલ પાપડી 2250 2550
ચોળી 1100 1550
મઠ 1300 1851
વટાણા 380 860
કળથી 775 1165
સીંગદાણા 1590 1680
મગફળી જાડી 1100 1340
મગફળી જીણી 1070 1240
તલી 2850 3166
સુરજમુખી 785 1170
એરંડા 1360 1444
અજમો 1650 2005
સુવા 1250 1500
સોયાબીન 971 1111
સીંગફાડા 1220 1575
કાળા તલ 2440 2750
લસણ 119 281
ધાણા 1680 2190
મરચા સુકા 2500 5200
ધાણી 1780 1960
વરીયાળી 900 2300
જીરૂ 4201 4628
રાય 1175 1240
મેથી 980 1089
કલોંજી 2225 2450
રાયડો 1050 1210
રજકાનું બી 3280 3800
ગુવારનું બી 1140 1175

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment