આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 03/12/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 03/12/2022 ને શનિવારના જામનગર, ગોંડલ, જુનાગઢ, મોરબી, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3200થી 4570 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1800થી 5360 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1500 1845
ઘઉં 450 571
મગ 1145 1415
અડદ 1080 1490
તુવેર 1170 1170
ચોળી 1180 1180
ચણા 822 930
મગફળી જીણી 1000 1800
મગફળી જાડી 900 1225
તલ 2250 3070
રાયડો 1050 1137
લસણ 80 300
જીરૂ 3200 4570
અજમો 1800 5360
ડુંગળી 60 355
મરચા સૂકા 1650 5400
સોયાબીન 900 1058
વટાણા 720 875

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3301થી 4551 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 1871 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 480 532
ઘઉં ટુકડા 490 600
કપાસ 1706 1791
મગફળી જીણી 910 1271
મગફળી જાડી 800 1311
શીંગ ફાડા 1151 1591
એરંડા 1261 1441
તલ 2600 3241
કાળા તલ 2200 2576
જીરૂ 3301 4551
કલંજી 1000 2371
ધાણા 1000 1871
ધાણી 1100 1851
મરચા 1301 6001
ડુંગળી 71 416
બાજરો 341 341
જુવાર 591 591
મકાઈ 191 511
મગ 1141 1511
ચણા 846 931
વાલ 2001 2001
અડદ 676 1451
ચોળા/ચોળી 1161 1351
મઠ 1481 1541
તુવેર 701 1401
સોયાબીન 900 1086
રાયડો 1100 1121
મેથી 861 1021
ગોગળી 676 1121
સુરજમુખી 851 851
વટાણા 501 841

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાનો ભાવ રૂ. 1600થી 1800 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2700થી 2820 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1650 1765
ઘઉં 400 537
બાજરો 400 458
ચણા 800 928
અડદ 1300 1476
તુવેર 1000 1445
મગફળી જીણી 900 1555
મગફળી જાડી 900 1300
તલ 2700 2820
ધાણા 1600 1800
મગ 1400 1518
સીંગફાડા 1200 1480
સોયાબીન 950 1133
મેથી 800 926
રાઈ 1000 1000

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2580થી 4570 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2185થી 3001 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1721 1825
ઘઉં 485 567
તલ 2185 3001
મગફળી જીણી 1074 1470
જીરૂ 2580 4570
બાજરો 461 461
મગ 1189 1385
અડદ 1152 1434
ચણા 854 918
એરંડા 1370 1400
ગુવારનું બી 1070 1184
સોયાબીન 997 1083
રાઈ 1077 1077

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2700થી 3022 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1550થી 1755 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1550 1755
શીંગ નં.૫ 1100 1406
શીંગ નં.૩૯ 1105 1183
મગફળી જાડી 1001 1336
જુવાર 560 810
બાજરો 400 552
ઘઉં 441 720
મકાઈ 468 514
અડદ 1008 1936
મઠ 1151 1672
મગ 1650 2500
સોયાબીન 1005 1079
ચણા 786 1035
તલ 2700 3022
તલ કાળા 2500 2600
મેથી 720 720
ડુંગળી 70 392
ડુંગળી સફેદ 166 442
નાળિયેર (100 નંગ) 680 1700

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4215થી 4610 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1700થી 1820 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1700 1820
ઘઉં લોકવન 483 519
ઘઉં ટુકડા 498 580
જુવાર સફેદ 650 820
જુવાર પીળી 380 501
બાજરી 285 451
મકાઇ 421 421
તુવેર 1150 1516
ચણા પીળા 850 940
ચણા સફેદ 1500 2400
અડદ 800 1626
મગ 1280 1532
વાલ દેશી 2050 2325
વાલ પાપડી 2250 2450
ચોળી 1000 1400
મઠ 1250 1818
વટાણા 351 1006
કળથી 850 1375
સીંગદાણા 1575 1680
મગફળી જાડી 1090 1325
મગફળી જીણી 1070 1235
અળશી 1070 1190
તલી 2800 3096
સુરજમુખી 790 1211
એરંડા 1350 1452
અજમો 1575 1950
સુવા 1280 1545
સોયાબીન 970 1085
સીંગફાડા 1150 1540
કાળા તલ 2440 2700
લસણ 141 200
ધાણા 1656 2158
મરચા સુકા 2550 5200
ધાણી 1780 1960
વરીયાળી 1000 1000
જીરૂ 4215 4610
રાય 1050 1220
મેથી 930 1120
ઇસબગુલ 1800 1800
કલોંજી 2200 2446
રાયડો 1000 1177
ગુવારનું બી 1125 1200

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment