આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 05/12/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 05/12/2022 ને સોમવારના જામનગર, ગોંડલ, જુનાગઢ, મોરબી, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3500થી 4675 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1600થી 3300 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1500 1845
બાજરો 400 487
ઘઉં 450 556
મગ 1200 1525
અડદ 1270 1490
તુવેર 1000 1040
મઠ 1300 1500
ચોળી 980 980
મેથી 750 1009
ચણા 850 950
મગફળી જીણી 1000 1815
મગફળી જાડી 900 1260
એરંડા 900 1420
તલ 2000 2950
રાયડો 1050 1143
લસણ 50 401
જીરૂ 3500 4675
અજમો 1600 3300
ધાણા 1650 1800
ગુવાર 1000 1051
ડુંગળી 60 415
મરચા સૂકા 1650 5270
સોયાબીન 900 1086
વટાણા 700 800
કલોંજી 1500 2425

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3501થી 4761 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 1861 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 480 550
ઘઉં ટુકડા 490 640
મગફળી જીણી 915 1341
મગફળી જાડી 820 1306
શીંગ ફાડા 891 1591
એરંડા 1300 1436
તલ 2631 3141
જીરૂ 3501 4761
કલંજી 1500 2471
ધાણા 1000 1861
ધાણી 1100 1891
લસણ 101 351
જુવાર 361 801
મકાઈ 181 531
મગ 801 1521
ચણા 846 931
વાલ 2126 2126
વાલ પાપડી 2211 2231
અડદ 676 1461
ચોળા/ચોળી 776 1411
મઠ 1471 1551
તુવેર 801 1431
સોયાબીન 971 1116
રાયડો 1111 1151
રાઈ 1081 1131
મેથી 726 1061
ગોગળી 801 11131
સુરજમુખી 801 1176
વટાણા 321 751

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાનો ભાવ રૂ. 1600થી 1860 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2700થી 3000 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1670 1744
ઘઉં 480 525
ઘઉં ટુકડા 485 540
બાજરો 450 450
ચણા 750 914
અડદ 1000 1488
તુવેર 1000 1428
મગફળી જીણી 900 1203
મગફળી જાડી 1000 1276
સીંગફાડા 1100 1430
તલ 2700 3000
તલ કાળા 2040 2590
ધાણા 1600 1860
મગ 1200 1570
સોયાબીન 900 1141
મેથી 700 1000

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2640થી 4650 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2400થી 2928 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1700 1784
ઘઉં 524 568
તલ 2400 2928
મગફળી જીણી 900 1390
જીરૂ 2640 4650
જુવાર 550 700
મગ 1200 1472
અડદ 1201 1491
ચણા 752 902
ગુવારનું બી 1081 1185
તલ કાળા 2030 2700
સોયાબીન 900 1066
રાયડો 1050 1050

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2500થી 3000 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1678થી 1729 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1678 1729
શીંગ નં.૫ 1128 1450
શીંગ નં.૩૯ 800 1274
શીંગ ટી.જે. 1122 1162
મગફળી જાડી 815 1348
એરંડા 1271 1271
જુવાર 300 800
બાજરો 422 878
ઘઉં 451 621
મકાઈ 473 473
અડદ 800 1525
મઠ 1590 2100
મગ 1550 1550
સોયાબીન 952 1078
ચણા 785 873
તલ 2500 3000
તલ કાળા 2500 2500
મેથી 555 720
ડુંગળી 60 441
ડુંગળી સફેદ 100 416
નાળિયેર (100 નંગ) 396 1666

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3800થી 4650 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1700થી 1800 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1700 1800
ઘઉં લોકવન 480 540
ઘઉં ટુકડા 495 590
જુવાર સફેદ 650 831
જુવાર પીળી 375 490
બાજરી 285 441
તુવેર 1100 1481
ચણા પીળા 850 940
ચણા સફેદ 1400 2600
અડદ 960 1525
મગ 1241 1560
વાલ દેશી 1850 2305
વાલ પાપડી 2250 2460
ચોળી 900 1375
મઠ 1200 1800
વટાણા 300 892
કળથી 950 1401
સીંગદાણા 1580 1675
મગફળી જાડી 1060 1289
મગફળી જીણી 1080 1255
તલી 2750 3140
સુરજમુખી 825 1201
એરંડા 1300 1441
અજમો 1625 2005
સુવા 1290 1521
સોયાબીન 990 1105
સીંગફાડા 1175 1545
કાળા તલ 2440 2731
લસણ 150 268
ધાણા 1660 2115
મરચા સુકા 2500 5140
ધાણી 1780 2094
વરીયાળી 1700 1801
જીરૂ 3800 4650
રાય 1060 1205
મેથી 934 1090
કલોંજી 2318 2448
રાયડો 1010 1162
રજકાનું બી 3000 3600
ગુવારનું બી 1100 1170

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment