આજના તા. 06/06/2022, સોમવારના બજાર ભાવ: જાણો તમારા પાકનો ભાવ, ભાવ જાણી વેચાણ કરો

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 06/06/2022 ને સોમવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2500થી 4013 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1850થી 2500 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ12002300
જુવાર400600
બાજરો250428
ઘઉં380476
મગ9001270
અડદ10001300
તુવેર700975
ચોળી9001315
મેથી8401040
મગફળી જીણી10001350
મગફળી જાડી10001220
એરંડા14001478
તલ18001950
તલ કાળા19002310
રાયડો11501225
લસણ80400
જીરૂ25004030
અજમો18502500
ધાણા18002100
મરચા સૂકા12001640
વટાણા7002535

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2251થી 4101 સુધીનો બોલાયો હતો તથા મરચા સૂકા પટ્ટોનો ભાવ રૂ. 751થી 5401 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
ઘઉં420464
ઘઉં ટુકડા424526
કપાસ10012601
મગફળી જીણી9201351
મગફળી જાડી8201356
મગફળી નવી10201381
સીંગદાણા16511771
શીંગ ફાડા11711671
એરંડા12311516
તલ13002001
જીરૂ22514101
ઈસબગુલ23212321
કલંજી10912631
વરિયાળી12001576
ધાણા10002261
ધાણી11002261
મરચા સૂકા પટ્ટો
7515401
લસણ101461
ડુંગળી51216
ડુંગળી સફેદ76191
બાજરો231401
જુવાર321631
મકાઈ431431
મગ10011271
ચણા731851
વાલ10001641
વાલ પાપડી12261226
અડદ6611401
ચોળા/ચોળી6261051
તુવેર6011151
સોયાબીન9011366
રાયડો11211181
રાઈ8001061
મેથી6811071
અજમો13761376
ગોગળી9011180
સુરજમુખી10261176
વટાણા481671

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3000થી 3670 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 2000થી 2254 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
ઘઉં350449
બાજરો350432
જુવાર540540
મકાઈ400541
ચણા700848
અડદ10001340
તુવેર8501244
મગફળી જીણી10001230
મગફળી જાડી9501343
સીંગફાડા13001500
એરંડા11001493
તલ18001991
તલ કાળા13502425
જીરૂ30003670
ધાણા20002254
મગ11001329
વાલ10901090
ચોળી10001000
સીંગદાણા15001700
સોયાબીન10501256
મેથી9001000
ગુવાર11001100

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3000થી 4000 સુધીનો બોલાયો હતો તથા એરંંડાનો ભાવ રૂ. 1300થી 1478 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
ઘઉં421525
તલ15501980
મગફળી જીણી10001240
જીરૂ30004000
જુવાર340674
ચણા700832
એરંડા13001478
તુવેર9511071
મેથી800965
કલંજી20002000
સીંગદાણા15011815
રાયડો9511133
ગુવારનું બી8001092

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ:

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડ ડુંગળી, કપાસ અને નાળીયેર માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં નાળીયેરનો ભાવ રૂ. 450થી 1692 સુધીનો બોલાયો હતો નાળીયેરની આવક 100 નંગ તરીકે ગણવામાં આવે છે. મહુવામાં કપાસનો ભાવ રૂ. 840થી 2450 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ8402450
મગફળી જીણી12501364
મગફળી જાડી12201290
એરંડા12011270
જુવાર350596
બાજરો373490
ઘઉં432622
મકાઈ390390
અડદ3501290
મગ3902101
મેથી421950
ચણા390910
તલ13002400
તલ કાળા16802461
તુવેર351960
અજમો6451052
રાઈ5401234
ડુંગળી75223
ડુંગળી સફેદ78223
નાળિયેર
4501692

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3200થી 4052 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 2100થી 2580 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી.21002580
ઘઉં લોકવન430470
ઘઉં ટુકડા438493
જુવાર સફેદ455665
જુવાર પીળી370480
બાજરી285471
તુવેર9501118
ચણા પીળા770840
ચણા સફેદ12001550
અડદ12001400
મગ10701330
વાલ દેશી8501641
વાલ પાપડી18252005
ચોળી10251140
કળથી8701005
સીંગદાણા17001780
મગફળી જાડી10501290
મગફળી જીણી10701270
તલી17251990
સુરજમુખી8501305
એરંડા14301485
અજમો15052150
સુવા11501340
સોયાબીન11001271
સીંગફાડા10501680
કાળા તલ20002550
લસણ120355
ધાણા19402168
મરચા સુકા18003200
ધાણી20882230
વરીયાળી14001870
જીરૂ32004052
રાય10801180
મેથી9001200
કલોંજી17002690
રાયડો11001220
રજકાનું બી37005205
ગુવારનું બી10951110

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment