આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 06/10/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 06/10/2022 ને ગુરુવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3200થી 4450 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1540થી 2470 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1400 1840
જુવાર 505 664
બાજરો 306 382
ઘઉં 400 500
મગ 1100 1400
અડદ 1085 1440
તુવેર 890 1355
ચોળી 940 1155
વાલ 705 750
મેથી 1000 1021
ચણા 750 862
મગફળી જીણી 1100 1540
મગફળી જાડી 1000 1300
એરંડા 1300 1405
તલ 2250 2434
રાયડો 970 1116
લસણ 50 205
જીરૂ 3200 4450
અજમો 1540 2470
ધાણા 1700 1890
ડુંગળી 55 325
સોયાબીન 860 950
વટાણા 595 690
કલોંજી 1800 2100

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2851થી 4441 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2151 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 420 504
ઘઉં ટુકડા 424 566
કપાસ 1131 1811
મગફળી જીણી 925 1421
મગફળી નવી 875 1381
સીંગદાણા 1771 1771
શીંગ ફાડા 1000 1551
એરંડા 1251 1416
તલ 2100 2491
કાળા તલ 1891 2701
જીરૂ 2851 4441
કલંજી 1626 2071
ધાણા 1000 2151
ધાણી 1100 2121
લસણ 61 251
ડુંગળી 76 266
બાજરો 161 341
જુવાર 331 721
મકાઈ 441 591
મગ 726 1431
ચણા 756 851
વાલ પાપડી 801 1926
અડદ 701 1441
ચોળા/ચોળી 1001 1576
તુવેર 976 1421
રાજગરો 1176 1176
સોયાબીન 751 951
રાઈ 971 1061
મેથી 626 941
અજમો 1626 1851
સુવા 1361 1361
ગોગળી 671 1201
સુરજમુખી 1061 1061

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3300થી 3510 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1800થી 2351 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 280 475
બાજરો 300 404
જુવાર 625 625
ચણા 720 845
અડદ 900 1380
તુવેર 1000 1416
મગફળી જીણી 930 1449
મગફળી જાડી 850 1366
સીંગફાડા 1100 1390
એરંડા 1100 1390
તલ 1900 2415
તલ કાળા 2000 2520
ધાણા 1900 2278
મગ 850 1190
સીંગદાણા જાડા 1050 1550
સોયાબીન 850 947
રાઈ 1100 1100
સુરજમુખી 700 900

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2550થી 4300 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2100થી 2500 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1451 1751
ઘઉં 439 505
તલ 1970 2324
મગફળી જીણી 980 1330
જીરૂ 2550 4300
બાજરો 462 468
અડદ 814 1206
ચણા 683 805
તલ કાળા 2100 2500

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2363થી 2442 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2160થી 2582 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1561 1771
શીંગ મગડી 875 1336
શીંગ નં.૩૯ 740 1286
શીંગ ટી.જે. 951 1256
મગફળી જાડી 810 1403
એરંડા 1300 1300
જુવાર 350 453
બાજરો 360 455
ઘઉં 400 585
મકાઈ 483 483
અડદ 1294 1631
મગ 670 1500
અજમો 1560 1560
ચણા 570 823
તલ 2363 2442
તલ કાળા 2160 2582
ઈસબગુલ 1000 1000
મેથી 800 870
રજકો 3333 3333
ડુંગળી 60 303
ડુંગળી સફેદ 130 273
નાળિયેર (100 નંગ) 690 2001

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4011થી 4525 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1605થી 1792 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1605 1792
ઘઉં લોકવન 453 475
ઘઉં ટુકડા 455 555
જુવાર સફેદ 495 721
જુવાર પીળી 385 505
બાજરી 285 425
મકાઇ 500 540
તુવેર 915 1421
ચણા પીળા 810 865
ચણા સફેદ 1500 2110
અડદ 1000 1500
મગ 1037 1506
વાલ દેશી 1725 2115
વાલ પાપડી 2070 2211
ચોળી 900 1300
વટાણા 400 826
કળથી 811 1190
સીંગદાણા 1600 1735
મગફળી જાડી 1000 1370
મગફળી જીણી 1050 1350
તલી 2150 2436
સુરજમુખી 725 1160
એરંડા 1385 1412
અજમો 1275 1775
સુવા 1211 1471
સોયાબીન 920 966
સીંગફાડા 1140 1525
કાળા તલ 2090 2648
લસણ 71 244
ધાણા 1740 2271
વરીયાળી 2035 2355
જીરૂ 4011 4525
રાય 960 1150
મેથી 870 1030
કલોંજી 1800 2150
રાયડો 850 1035
રજકાનું બી 3700 4600
ગુવારનું બી 900 950

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment