આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 07/10/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 07/10/2022 ને શનિવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3900થી 4350 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1350થી 2575 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1400 1865
જુવાર 585 644
બાજરો 305 360
ઘઉં 385 494
મગ 900 1120
અડદ 980 1430
તુવેર 1240 1325
ચોળી 600 650
ચણા 750 853
મગફળી જીણી 1100 1420
મગફળી જાડી 1000 1280
એરંડા 1286 1410
તલ 2250 2500
તલ કાળા 2500 2640
રાયડો 950 1100
લસણ 40 330
જીરૂ 3900 4350
અજમો 1350 2575
ગુવાર 850 900
ડુંગળી 80 325
વટાણા 590 750

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3051થી 4551 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2171 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 414 490
ઘઉં ટુકડા 418 558
કપાસ 1051 1851
મગફળી જીણી 940 1496
મગફળી નવી 900 1436
શીંગ ફાડા 831 1571
એરંડા 1226 1421
તલ 2101 2541
કાળા તલ 1876 2726
જીરૂ 3051 4551
વરિયાળી 2276 2276
ધાણા 1000 2171
ધાણી 1100 2211
લસણ 61 231
ડુંગળી 81 286
ગુવારનું બી 911 911
જુવાર 641 691
મકાઈ 551 591
મગ 711 1341
ચણા 741 856
વાલ પાપડી 1276 2011
અડદ 876 1441
ચોળા/ચોળી 1000 1401
તુવેર 726 1371
રાજગરો 1151 1151
સોયાબીન 746 926
રાઈ 1001 1051
મેથી 751 971
ગોગળી 771 1101
કાંગ 621 641
કાળી જીરી 1726 1726
સુરજમુખી 876 1071
વટાણા 601 791

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2700થી 2700 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1900થી 2268 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 380 494
બાજરો 380 380
ચણા 730 856
અડદ 950 1452
તુવેર 1100 1430
મગફળી જીણી 950 1504
મગફળી જાડી 900 1384
સીંગફાડા 1000 1450
એરંડા 1408 1408
તલ 2000 2488
તલ કાળા 2100 2656
જીરૂ 2700 2700
ધાણા 1900 2268
મગ 1000 1382
સીંગદાણા જાડા 1050 1632
સોયાબીન 850 940
મેથી 710 710
વટાણા 651 651
રજકાનું બી 1826 1826

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2530થી 4320 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2306થી 2424 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1600 1768
ઘઉં 430 508
તલ 2306 2424
મગફળી જીણી 1050 1242
જીરૂ 2530 4320
બાજરો 420 420
જુવાર 663 663
અડદ 901 1327
ચણા 651 855
એરંડા 775 1363
રાયડો 989 1000

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાનો ભાવ રૂ. 2221થી 2221 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2401થી 2588 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 690 1770
શીંગ નં.૫ 1000 1414
શીંગ નં.૩૯ 842 1336
શીંગ ટી.જે. 1042 1362
મગફળી જાડી 800 1416
એરંડા 1214 1231
જુવાર 481 481
બાજરો 355 441
ઘઉં 493 506
મકાઈ 477 477
અડદ 1325 1325
મેથી 351 890
રાઈ 1113 1113
ધાણા 2221 2221
ચણા 670 833
તલ 2201 2501
તલ કાળા 2401 2588
ડુંગળી 57 322
ડુંગળી સફેદ 130 272
નાળિયેર (100 નંગ) 600 1603

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4000થી 4475 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1500થી 1783 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1500 1783
ઘઉં લોકવન 451 471
ઘઉં ટુકડા 460 525
જુવાર સફેદ 475 711
જુવાર પીળી 390 505
બાજરી 291 411
તુવેર 1020 1419
ચણા પીળા 805 861
ચણા સફેદ 1510 2228
અડદ 1010 1492
મગ 1050 1475
વાલ દેશી 1850 2070
વાલ પાપડી 1950 2120
ચોળી 900 1200
વટાણા 500 757
કળથી 840 1165
સીંગદાણા 1600 1735
મગફળી જાડી 1000 1370
મગફળી જીણી 1050 1375
તલી 2180 2512
સુરજમુખી 690 1140
એરંડા 1390 1409
અજમો 1525 1865
સુવા 1211 1485
સોયાબીન 894 957
સીંગફાડા 1120 1550
કાળા તલ 2100 2655
લસણ 77 250
ધાણા 1700 2200
વરીયાળી 2541 2541
જીરૂ 4000 4475
રાય 950 1240
મેથી 870 1100
કલોંજી 2000 2236
રાયડો 850 1035
રજકાનું બી 3750 4700
ગુવારનું બી 945 945

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment