આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 07/12/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

આજના તા. 07/12/2022 ને બુધવારના જામનગર, ગોંડલ, જુનાગઢ, મોરબી, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3030થી 4675 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1400થી 4400 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1450 1785
બાજરો 370 470
ઘઉં 400 542
અડદ 1000 1480
તુવેર 825 825
મઠ 1600 1700
ચોળી 1100 1100
મેથી 800 900
ચણા 860 915
મગફળી જીણી 1000 1620
મગફળી જાડી 900 1220
એરંડા 1300 1422
તલ 1840 2900
રાયડો 950 1100
લસણ 80 416
જીરૂ 3030 4675
અજમો 1400 4400
ડુંગળી 60 335
મરચા સૂકા 1900 5100
સોયાબીન 980 1057
વટાણા 515 685

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3500થી 4731 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 1841 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 480 576
ઘઉં ટુકડા 490 630
કપાસ 1701 1756
મગફળી જીણી 920 1321
મગફળી જાડી 825 1306
શીંગ ફાડા 841 1471
એરંડા 1026 1446
તલ 2101 3081
કાળા તલ 2051 2526
જીરૂ 3500 4731
કલંજી 1401 2481
ધાણા 1000 1841
ધાણી 1100 1811
ગુવારનું બી 1081 1111
બાજરો 400 400
જુવાર 500 901
મકાઈ 451 531
મગ 851 1511
ચણા 831 921
વાલ 1576 2401
અડદ 726 1481
ચોળા/ચોળી 926 1411
મઠ 1500 1581
તુવેર 751 1401
સોયાબીન 871 1071
રાયડો 911 1101
રાઈ 1101 1131
મેથી 726 1071
અજમો 1726 1726
સુવા 1201 1251
કળથી 1351 1351
ગોગળી 801 1111
વટાણા 591 691

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાનો ભાવ રૂ. 1650થી 1844 સુધીનો બોલાયો હતો તથા જીરૂનો ભાવ રૂ. 2850થી 3930 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1600 1752
ઘઉં 460 543
બાજરો 340 340
જુવાર 614 614
મકાઈ 585 585
ચણા 750 910
અડદ 1000 1511
તુવેર 1000 1478
મગફળી જીણી 950 1270
મગફળી જાડી 1000 1260
સીંગફાડા 1000 1382
તલ કાળા 2000 2382
જીરૂ 2850 3930
ધાણા 1650 1844
મગ 1200 1524
સીંગદાણા જાડા 1200 1468
સોયાબીન 950 1134

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2580થી 4650 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2440થી 3000 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1650 1766
ઘઉં 489 579
તલ 2440 3000
મગફળી જીણી 1000 1418
જીરૂ 2580 4650
બાજરો 620 620
અડદ 1300 1470
ચણા 710 990
એરંડા 1100 1390
ગુવારનું બી 1061 1145
તલ કાળા 1455 2528
સોયાબીન 1028 1060
રાયડો 908 1050
સીંગદાણા 1400 1570

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2740થી 2900 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1633થી 1710 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1633 1710
શીંગ નં.૫ 1168 1362
શીંગ નં.૩૯ 950 1205
શીંગ ટી.જે. 1093 1139
મગફળી જાડી 1000 1319
જુવાર 472 865
બાજરો 420 934
ઘઉં 465 650
મકાઈ 492 550
અડદ 1050 1523
મગ 1690 1690
સોયાબીન 986 1070
ચણા 731 1019
તલ 2740 2900
તલ કાળા 2524 2665
અજમો 350 840
રાઈ 1131 1131
ડુંગળી 70 358
ડુંગળી સફેદ 110 380
નાળિયેર (100 નંગ) 633 1792

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3750થી 4625 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1690થી 1760 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1690 1760
ઘઉં લોકવન 490 540
ઘઉં ટુકડા 500 596
જુવાર સફેદ 615 818
જુવાર પીળી 360 511
બાજરી 290 445
મકાઇ 435 435
તુવેર 1100 1481
ચણા પીળા 860 946
ચણા સફેદ 1890 2600
અડદ 900 1520
મગ 1110 1511
વાલ દેશી 2050 2290
વાલ પાપડી 2070 2450
ચોળી 1100 1360
મઠ 1100 1828
વટાણા 350 892
કળથી 900 1411
સીંગદાણા 1450 1609
મગફળી જાડી 1080 1325
મગફળી જીણી 1070 1235
તલી 2710 3021
સુરજમુખી 831 1165
એરંડા 1311 1451
અજમો 1790 2021
સુવા 1265 1505
સોયાબીન 954 1138
સીંગફાડા 1100 1525
કાળા તલ 2370 2640
લસણ 115 239
ધાણા 1660 2100
મરચા સુકા 1800 4200
ધાણી 1700 2100
જીરૂ 3750 4625
રાય 1050 1189
મેથી 960 1110
ઇસબગુલ 2750 2750
કલોંજી 2310 2444
રાયડો 1015 1150
રજકાનું બી 3200 3800
ગુવારનું બી 1125 1161

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *