આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 08/10/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 08/10/2022 ને શનિવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3800થી 4300 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1300થી 2070 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1400 1880
જુવાર 625 672
બાજરો 300 384
ઘઉં 380 472
મગ 1080 1335
અડદ 1050 1435
ચોળી 500 645
મેથી 700 1032
ચણા 750 854
મગફળી જીણી 1200 1370
મગફળી જાડી 1100 1350
એરંડા 1395 1395
તલ 2250 2400
તલ કાળા 2300 2450
રાયડો 950 1100
લસણ 40 275
જીરૂ 3800 4300
અજમો 1300 2070
ધાણા 1700 1985
ડુંગળી 50 340
વટાણા 705 915

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2651થી 4421 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2181 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 414 484
ઘઉં ટુકડા 420 562
કપાસ 1251 1831
મગફળી જીણી 940 1471
મગફળી નવી 911 1491
સીંગદાણા 1521 1625
શીંગ ફાડા 991 1501
એરંડા 1100 1406
તલ 2101 2571
કાળા તલ 2000 2676
તલ લાલ 2000 2401
જીરૂ 2651 4421
ઈસબગુલ 2000 2551
કલંજી 1501 2000
ધાણા 1000 2181
ધાણી 1951 2261
ડુંગળી 71 321
ગુવારનું બી 851 861
બાજરો 281 401
જુવાર 631 681
મકાઈ 451 571
મગ 926 1381
ચણા 721 856
વાલ 951 2091
અડદ 676 1411
ચોળા/ચોળી 1176 1401
તુવેર 851 1451
સોયાબીન 831 926
રાઈ 1000 1031
મેથી 576 971
અજમો 1601 1601
ગોગળી 831 1111
કાળી જીરી 1726 1726
વટાણા 451 701

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તલ કાળાનો ભાવ રૂ. 2050થી 2550 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1900થી 2226 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 360 483
મકાઈ 314 314
ચણા 730 840
અડદ 1000 1420
તુવેર 1000 1440
મગફળી જીણી 900 1502
મગફળી જાડી 850 1376
સીંગફાડા 1000 1441
તલ 1950 2472
તલ કાળા 2050 2550
ઈસબગુલ 2178 2178
ધાણા 1900 2226
મગ 1000 1400
ચોળી 400 555
સીંગદાણા જાડા 1200 1550
સોયાબીન 830 970
રાઈ 800 800
મેથી 650 842
ગુવાર 919 919

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2820થી 4300 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2368થી 2580 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1651 1799
ઘઉં 413 497
તલ 2368 2580
મગફળી જીણી 1132 1360
જીરૂ 2820 4300
જુવાર 522 682
અડદ 1000 1390
ચણા 640 808
રાઈ 1028 1036

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ રૂ. 1441થી 1760 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2400થી 2633 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1441 1760
શીંગ નં.૫ 1011 1420
શીંગ નં.૩૯ 761 1372
શીંગ ટી.જે. 751 1324
મગફળી જાડી 801 1437
એરંડા 1180 1180
બાજરો 370 444
ઘઉં 405 534
મકાઈ 441 482
અડદ 1255 1502
મગ 1210 1210
રાઈ 1100 1100
ચણા 660 818
તલ 2350 2496
તલ કાળા 2400 2633
ડુંગળી 70 344
ડુંગળી સફેદ 80 309
નાળિયેર (100 નંગ) 440 2144

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3950થી 4400 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1600થી 1822 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1600 1822
ઘઉં લોકવન 455 480
ઘઉં ટુકડા 450 531
જુવાર સફેદ 495 720
જુવાર પીળી 385 481
બાજરી 305 425
તુવેર 1045 1424
ચણા પીળા 811 857
ચણા સફેદ 1525 2150
અડદ 1050 1506
મગ 1050 1455
વાલ દેશી 1480 2060
વાલ પાપડી 1850 2150
ચોળી 900 1200
વટાણા 610 1081
કળથી 850 1170
સીંગદાણા 1600 1735
મગફળી જાડી 1030 1403
મગફળી જીણી 1100 1370
તલી 2250 2550
સુરજમુખી 741 1075
એરંડા 1389 1404
અજમો 1550 1821
સુવા 1185 1465
સોયાબીન 850 970
સીંગફાડા 1120 1550
કાળા તલ 2200 2640
લસણ 70 231
ધાણા 1700 2195
વરીયાળી 1930 2130
જીરૂ 3950 4400
રાય 961 1175
મેથી 851 1014
કલોંજી 1950 2225
રાયડો 880 1025
રજકાનું બી 3700 4300
ગુવારનું બી 900 920

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment