આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 08/11/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 08/11/2022 ને મંગળવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, તળાજા, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3400થી 4575 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1361થી 2670 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1600 1865
જુવાર 400 565
બાજરો 370 477
ઘઉં 425 548
મગ 1100 1400
અડદ 1000 1535
ચોળી 650 1060
ચણા 810 880
મગફળી જીણી 1000 1900
મગફળી જાડી 1000 1225
એરંડા 1350 1405
તલ 2200 2980
રાયડો 1150 1245
લસણ 80 599
જીરૂ 3400 4575
અજમો 1361 2670
ધાણા 1750 1960
ડુંગળી 100 420
મરચા સૂકા 2880 5640
સોયાબીન 1000 1100
વટાણા 500 945

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3251થી 4581 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2151 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 420 536
ઘઉં ટુકડા 430 578
કપાસ 1001 1796
શીંગ ફાડા 1151 1631
એરંડા 1266 1446
તલ 2251 2951
કાળા તલ 2000 2726
જીરૂ 3251 4581
કલંજી 1001 2361
ધાણા 1000 2151
ધાણી 1100 2101
મરચા 1501 7201
લસણ 111 391
ડુંગળી 91 416
બાજરો 281 421
જુવાર 511 761
મકાઈ 351 431
મગ 826 1481
ચણા 786 876
વાલ 701 2351
અડદ 741 1521
ચોળા/ચોળી 801 1311
મઠ 1321 1321
તુવેર 826 1481
સોયાબીન 911 1171
રાઈ 1171 1171
મેથી 800 1141
કળથી 1041 1041
ગોગળી 801 1181
કાળી જીરી 2171 2171
વટાણા 400 751

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3700થી 4346 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1900થી 2200 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1650 1758
ઘઉં 450 543
ચણા 750 868
અડદ 1300 1566
તુવેર 1200 1441
મગફળી જીણી 1000 1240
મગફળી જાડી 1020 1308
મગફળી ૬૬નં. 1500 1806
સીંગફાડા 1400 1515
એરંડા 1322 1375
તલ 2500 2775
તલ કાળા 2000 2575
જીરૂ 3700 4246
ધાણા 1900 2200
મગ 1510 1510
સીંગદાણા જાડા 1485 1485
સોયાબીન 1050 1171
ચોખા 321 321

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2640થી 4600 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1500થી 2664 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1690 1812
ઘઉં 480 562
તલ 2000 2900
મગફળી જીણી 1000 1416
જીરૂ 2640 4600
જુવાર 782 782
મગ 1379 1379
અડદ 1303 1535
ચણા 650 842
ગુવારનું બી 894 906
તલ કાળા 1500 2664
સોયાબીન 1026 1086
તુવેર 1360 1356
મેથી 1065 1106
રાઈ 1060 1162

 

તળાજા માર્કેટ યાર્ડ (Talaja Market Yard):

તળાજા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ રૂ. 1585થી 1790 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 1201થી 2850 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના તળાજા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Talaja APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1585 1790
મગફળી ૯નં. 1282 1751
મગફળી મઠડી 1250 1505
મગફળી જાડી 1080 1282
તલ 1201 2850
એરંડા 1176 1176
ઘઉં ટુકડા 415 649
બાજરો 378 700
સોયાબીન 1000 1134
અડદ 1361 1361
ચણા 751 840
મેથી 926 926

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2552થી 2952 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2751થી 2780 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1659 1755
શીંગ નં.૫ 1320 1491
શીંગ નં.૩૯ 885 1262
શીંગ ટી.જે. 1104 1261
મગફળી જાડી 1079 1336
જુવાર 660 660
બાજરો 382 505
ઘઉં 451 620
અડદ 1070 1900
મગ 2601 3320
સોયાબીન 1048 1145
ચણા 728 850
તલ 2552 2952
તલ કાળા 2751 2780
મેથી 828 828
ડુંગળી 70 342
ડુંગળી સફેદ 100 310
નાળિયેર (100 નંગ) 351 2000

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3850થી 4644 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1780થી 1855 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1780 1855
ઘઉં લોકવન 480 532
ઘઉં ટુકડા 476 600
જુવાર સફેદ 585 805
જુવાર પીળી 465 501
બાજરી 275 411
તુવેર 1070 1476
ચણા પીળા 750 871
ચણા સફેદ 1800 2511
અડદ 1186 1545
મગ 1250 1500
વાલ દેશી 1725 2011
વાલ પાપડી 2025 2150
ચોળી 950 1351
મઠ 1200 1400
વટાણા 565 885
કળથી 825 1150
સીંગદાણા 1625 1700
મગફળી જાડી 1070 1307
મગફળી જીણી 1050 1260
તલી 2450 2914
સુરજમુખી 785 1145
એરંડા 1335 1433
અજમો 1645 1821
સુવા 1265 1516
સોયાબીન 1050 1120
સીંગફાડા 1225 1615
કાળા તલ 2500 2830
લસણ 125 357
ધાણા 1900 2131
મરચા સુકા 2500 7500
વરીયાળી 1800 2380
જીરૂ 3850 4644
રાય 1130 1300
મેથી 920 1180
કલોંજી 2200 2369
રાયડો 1100 1225
રજકાનું બી 3500 4100
ગુવારનું બી 920 950

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment