આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 08/12/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

આજના તા. 08/12/2022 ને ગુરુવારના જામનગર, ગોંડલ, જુનાગઢ, મોરબી, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3490થી 4665 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1665થી 4155 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1650 1795
જુવાર 755 755
બાજરો 357 467
ઘઉં 450 551
મગ 1300 1300
અડદ 1070 1495
તુવેર 400 400
મઠ 1700 1800
ચોળી 465 465
ચણા 850 909
મગફળી જીણી 1000 1585
મગફળી જાડી 900 1225
એરંડા 1211 1418
તલ 2325 2800
રાયડો 1000 1125
લસણ 50 434
જીરૂ 3490 4665
અજમો 1665 4155
ધાણા 1600 1900
ડુંગળી 50 350
મરચા સૂકા 1500 5000
સોયાબીન 1000 1059
વટાણા 305 750

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3551થી 4891 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 1831 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1701 1756
શીંગ ફાડા 791 1521
એરંડા 1281 1441
તલ 1901 3071
જીરૂ 3551 4891
કલંજી 1701 2395
વરિયાળી 1991 1991
ધાણા 1000 1831
ધાણી 1100 1781
લસણ 111 341
ગુવારનું બી 1001 1081
બાજરો 441 471
જુવાર 741 911
મકાઈ 211 491
મગ 976 1511
ચણા 801 921
વાલ 1576 2251
અડદ 776 1481
ચોળા/ચોળી 826 1301
મઠ 1511 1571
તુવેર 651 1421
સોયાબીન 831 1106
રાયડો 1101 1121
રાઈ 1091 1121
મેથી 800 1001
અજમો 1126 2051
સુવા 1276 1276
કળથી 1150 1150
ગોગળી 741 1021
કાળી જીરી 1200 1200
વટાણા 461 671

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાનો ભાવ રૂ. 1600થી 1836 સુધીનો બોલાયો હતો તથા જીરૂનો ભાવ રૂ. 2000થી 4230 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1600 1730
ઘઉં 450 535
બાજરો 350 422
ચણા 750 907
અડદ 1100 1480
તુવેર 1000 1472
સીંગફાડા 1100 1464
જીરૂ 2000 4230
ધાણા 1600 1836
મગ 1200 1530
સોયાબીન 950 1131
રાઈ 1100 1100
મેથી 939 939
વટાણા 600 600

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2640થી 4642 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2020થી 2690 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1685 1785
ઘઉં 493 571
તલ 2020 2690
મગફળી જીણી 950 1422
જીરૂ 2640 4642
અડદ 1208 1418
ચણા 856 874
એરંડા 1400 1400
ગુવારનું બી 1156 1156
તલ કાળા 1970 2700
સોયાબીન 1012 1077
રાયડો 1102 1102

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2877થી 2980 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1645થી 1702 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1645 1702
શીંગ નં.૫ 1111 1350
શીંગ નં.૩૯ 1051 1220
શીંગ ટી.જે. 1071 1130
મગફળી જાડી 895 1290
જુવાર 251 732
બાજરો 406 550
ઘઉં 508 670
મકાઈ 300 582
સોયાબીન 1058 1066
ચણા 720 889
તલ 2877 2980
તુવેર 1240 1240
રાઈ 1117 1117
ડુંગળી 60 401
ડુંગળી સફેદ 110 362
નાળિયેર (100 નંગ) 370 1910

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3800થી 4690 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1680થી 1770 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1680 1770
ઘઉં લોકવન 485 535
ઘઉં ટુકડા 505 601
જુવાર સફેદ 665 720
જુવાર પીળી 370 485
બાજરી 285 451
તુવેર 1050 1450
ચણા પીળા 840 930
ચણા સફેદ 1700 2440
અડદ 1024 1515
મગ 1130 1510
વાલ દેશી 1875 2280
વાલ પાપડી 2150 2400
ચોળી 1175 1485
મઠ 1125 1836
વટાણા 367 941
કળથી 960 1385
સીંગદાણા 1575 1650
મગફળી જાડી 1060 1310
મગફળી જીણી 1070 1230
તલી 2700 3000
સુરજમુખી 790 1211
એરંડા 1321 1447
અજમો 1650 2011
સુવા 1275 1511
સોયાબીન 1040 1104
સીંગફાડા 1125 1530
કાળા તલ 2336 2710
લસણ 150 375
ધાણા 1600 2062
મરચા સુકા 1900 4480
ધાણી 1700 2000
જીરૂ 3800 4690
રાય 1040 1170
મેથી 962 1105
કલોંજી 2145 2450
રાયડો 1030 1138
રજકાનું બી 3350 3700
ગુવારનું બી 1125 1191

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *