આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 10/10/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 10/10/2022 ને સોમવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3900થી 4470 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1200થી 2250 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1400 1855
બાજરો 321 400
ઘઉં 400 474
મગ 1100 1200
અડદ 1010 1410
તુવેર 800 1165
ચોળી 750 890
ચણા 750 857
મગફળી જીણી 1100 1540
મગફળી જાડી 1000 1365
એરંડા 1381 1381
તલ 2000 2500
રાયડો 1000 1061
લસણ 50 300
જીરૂ 3900 4470
અજમો 1200 2250
ડુંગળી 80 425
વટાણા 500 635

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2901થી 4511 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2171 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 414 486
ઘઉં ટુકડા 418 560
કપાસ 1001 1851
સીંગદાણા 1631 1731
શીંગ ફાડા 1081 1581
એરંડા 1276 1401
તલ 2200 2611
કાળા તલ 2000 2626
જીરૂ 2901 4511
વરિયાળી 1301 2201
ધાણા 1000 2171
ધાણી 1941 2281
લસણ 71 301
ડુંગળી 81 416
ગુવારનું બી 821 891
જુવાર 500 671
મકાઈ 301 571
મગ 801 1511
ચણા 706 856
વાલ 701 2151
અડદ 700 1461
ચોળા/ચોળી 701 1201
તુવેર 1000 1471
સોયાબીન 831 956
રાઈ 1001 1031
મેથી 576 841
અજમો 800 1526
ગોગળી 801 1171
કાળી જીરી 826 1800
વટાણા 301 791

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2000થી 2525 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 2000થી 2290 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 350 490
ચણા 740 851
અડદ 800 1460
તુવેર 1050 1469
મગફળી જીણી 1050 1500
મગફળી જાડી 1000 1380
સીંગફાડા 1370 1465
એરંડા 1350 1390
તલ 2000 2525
તલ કાળા 2200 2505
ધાણા 2000 2290
સોયાબીન 840 975
મેથી 715 715

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2550થી 4326 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1350થી 2700 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1701 1867
ઘઉં 456 506
તલ 2250 2584
મગફળી જીણી 1000 1334
જીરૂ 2550 4326
બાજરો 350 476
જુવાર 501 541
અડદ 900 1396
ચણા 753 851
એરંડા 1320 1376
ગુવારનું બી 896 896
તલ કાળા 1350 2700
મેથી 900 900

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2455થી 2561 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2400થી 2620 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1100 1757
શીંગ નં.૫ 1118 1401
શીંગ નં.૩૯ 971 1372
શીંગ ટી.જે. 955 1376
મગફળી જાડી 900 1454
એરંડા 1201 1201
જુવાર 441 624
બાજરો 372 437
ઘઉં 405 589
મકાઈ 471 471
અડદ 1220 1700
મગ 700 1082
મેથી 839 839
અજમો 1482 1482
સોયાબીન 896 896
રાઈ 996 996
ચણા 603 899
તલ 2455 2561
તલ કાળા 2400 2620
ડુંગળી 80 390
ડુંગળી સફેદ 101 267
નાળિયેર (100 નંગ) 440 2144

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4000થી 4464 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1650થી 1833 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1650 1833
ઘઉં લોકવન 445 475
ઘઉં ટુકડા 460 550
જુવાર સફેદ 475 715
જુવાર પીળી 375 490
બાજરી 295 418
તુવેર 1070 1445
ચણા પીળા 817 858
ચણા સફેદ 1600 2165
અડદ 1060 1512
મગ 1068 1444
વાલ દેશી 1575 2085
વાલ પાપડી 1850 2160
ચોળી 750 1217
વટાણા 575 868
કળથી 780 1155
સીંગદાણા 1600 1700
મગફળી જાડી 1050 1417
મગફળી જીણી 1030 1350
તલી 2000 2580
સુરજમુખી 765 1140
એરંડા 1330 1392
અજમો 1550 1840
સુવા 1190 1465
સોયાબીન 800 965
સીંગફાડા 1175 1571
કાળા તલ 2220 2675
લસણ 70 303
ધાણા 1705 2271
વરીયાળી 1751 1751
જીરૂ 4000 4464
રાય 960 1151
મેથી 860 1045
કલોંજી 1911 2241
રાયડો 880 1029
રજકાનું બી 3800 4300
ગુવારનું બી 850 927

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment