આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 11/10/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ - GKmarugujarat

આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 11/10/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

આજના તા. 11/10/2022 ને સોમવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3150થી 4360 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1300થી 2600 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1400 1870
જુવાર 450 151
બાજરો 275 400
ઘઉં 428 498
મગ 1400 1420
અડદ 1030 1515
ચોળી 730 1080
ચણા 750 990
મગફળી જીણી 1100 1660
મગફળી જાડી 1000 1390
એરંડા 1372 1372
તલ 2150 2625
રાયડો 725 1096
લસણ 30 295
જીરૂ 3150 4360
અજમો 1300 2600
ધાણા 1200 2085
ડુંગળી 90 410
સોયાબીન 850 928
વટાણા 670 705

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2551થી 4471 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1200થી 2221 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 420 502
ઘઉં ટુકડા 424 552
કપાસ 1001 1871
મગફળી જીણી 940 1541
મગફળી નવી 925 1451
શીંગ ફાડા 1051 1601
એરંડા 1281 1391
તલ 2176 2651
કાળા તલ 2076 2726
જીરૂ 2551 4471
ઈસબગુલ 2341 2341
ધાણા 1200 2221
ધાણી 1526 2091
લસણ 71 306
ડુંગળી 96 426
બાજરો 401 401
મકાઈ 400 521
મગ 851 1311
ચણા 721 861
વાલ 1776 1776
વાલ પાપડી 2076 2261
અડદ 726 1491
ચોળા/ચોળી 876 1431
સોયાબીન 876 966
રાઈ 1021 1041
મેથી 576 881
ગોગળી 931 1151

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3500થી 3900 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1950થી 2301 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 400 484
બાજરો 290 290
ચણા 750 865
અડદ 1061 1445
તુવેર 1150 1475
મગફળી જીણી 1050 1465
મગફળી જાડી 1000 1358
સીંગફાડા 1100 1448
એરંડા 1328 1340
તલ 2050 2600
તલ કાળા 2300 2650
જીરૂ 3500 3900
ધાણા 1950 2301
મગ 1145 1352
ચોળી 1115 1115
સોયાબીન 800 960
રાઈ 1100 1100
મેથી 700 700
સુરજમુખી 820 820

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2540થી 4420 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2390થી 2562 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1700 1880
ઘઉં 441 497
તલ 2390 2562
મગફળી જીણી 800 1450
જીરૂ 2540 4420
મગ 885 1085
અડદ 1321 1445
ચણા 736 840
એરંડા 1345 1358
સોયાબીન 900 900

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાનો ભાવ રૂ. 2122થી 2122 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2490થી 2628 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1250 1758
શીંગ નં.૫ 858 1472
શીંગ નં.૩૯ 820 1369
શીંગ ટી.જે. 871 1264
મગફળી જાડી 700 1457
જુવાર 515 721
બાજરો 381 453
ઘઉં 431 560
મકાઈ 472 536
અડદ 1609 1609
મગ 690 1135
મેથી 500 961
ધાણા 2122 2122
ચણા 720 909
તલ 2490 2628
ડુંગળી 89 387
ડુંગળી સફેદ 101 296
નાળિયેર (100 નંગ) 550 1982

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4021થી 4490 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1692થી 1840 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1692 1840
ઘઉં લોકવન 440 474
ઘઉં ટુકડા 445 545
જુવાર સફેદ 550 715
જુવાર પીળી 390 51
બાજરી 301 425
તુવેર 1090 1450
ચણા પીળા 812 867
ચણા સફેદ 1620 2200
અડદ 1070 1490
મગ 1054 1424
વાલ દેશી 1625 2075
વાલ પાપડી 1950 2145
ચોળી 900 1250
વટાણા 630 1030
કળથી 815 1145
સીંગદાણા 1650 1740
મગફળી જાડી 1060 1421
મગફળી જીણી 1070 1370
તલી 2200 2700
સુરજમુખી 675 1070
એરંડા 1300 1370
અજમો 1525 1810
સુવા 1211 1470
સોયાબીન 811 970
સીંગફાડા 1210 1644
કાળા તલ 2300 2725
લસણ 100 300
ધાણા 1700 2270
વરીયાળી 2105 2105
જીરૂ 4021 4490
રાય 960 1170
મેથી 850 1025
કલોંજી 1921 2221
રાયડો 950 1070
રજકાનું બી 3600 4200

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

Leave a Comment