આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 12/11/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 12/11/2022 શનિવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, તળાજા, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3300થી 4550 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1700થી 5851 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1650 1895
જુવાર 500 725
બાજરો 370 456
ઘઉં 430 561
મગ 1200 1445
અડદ 900 1615
તુવેર 1000 1315
મઠ 1200 1440
ચોળી 1100 1290
મેથી 800 1000
ચણા 850 900
મગફળી જીણી 1000 1745
મગફળી જાડી 900 1275
એરંડા 1300 1400
તલ 2500 3300
રાયડો 1100 1300
લસણ 50 256
જીરૂ 3300 4550
અજમો 1700 5851
ધાણા 1000 1980
ડુંગળી 125 430
મરચા સૂકા 2050 6490
સોયાબીન 900 1085
વટાણા 400 800
કલોંજી 1600 2340

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3751થી 4591 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2031 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 500 554
ઘઉં ટુકડા 510 608
શીંગ ફાડા 1021 1571
એરંડા 1401 1441
તલ 2526 3181
કાળા તલ 2000 2726
જીરૂ 3751 4591
ઈસબગુલ 2501 2791
કલંજી 1000 2331
ધાણા 1000 2031
ધાણી 1100 2021
ડુંગળી 71 491
ગુવારનું બી 971 971
બાજરો 351 431
જુવાર 551 771
મકાઈ 501 531
મગ 876 1491
ચણા 771 866
વાલ 1751 2201
અડદ 876 1561
ચોળા/ચોળી 1151 1301
મઠ 1441 1441
તુવેર 1141 1421
સોયાબીન 951 1161
મેથી 751 1031
ગોગળી 501 1071
સુરજમુખી 801 1141
વટાણા 641 701

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તલ કાળાનો ભાવ રૂ. 2450થી 2832 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1850થી 2020  સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1750 1848
ઘઉં 400 550
બાજરો 375 375
ચણા 750 870
અડદ 1200 1584
તુવેર 1200 1474
મગફળી જીણી 1000 1250
મગફળી જાડી 1050 1290
મગફળી ૬૬નં. 1400 1701
સીંગફાડા 1000 1440
તલ 2800 3082
તલ કાળા 2450 2832
જીરૂ 3756 3756
ઈસબગુલ 2750 2750
ધાણા 1850 2020
મગ 1000 1482
ચોળી 400 400
સીંગદાણા જીણા 1200 1510
સોયાબીન 1000 1164
વટાણા 450 616

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2650થી 4630 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2800થી 2800 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1781 1941
ઘઉં 484 578
તલ 2260 3304
મગફળી જીણી 1000 1382
જીરૂ 2650 4630
બાજરો 498 498
મગ 1410 1540
અડદ 1350 1489
ચણા 660 842
ગુવારનું બી 995 995
તલ કાળા 2800 2800
સોયાબીન 1000 1097
રાયડો 1050 1165

 

તળાજા માર્કેટ યાર્ડ (Talaja Market Yard):

તળાજા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ રૂ. 1701થી 1837 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2300થી 3113 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના તળાજા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Talaja APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1701 1837
મગફળી ૯નં. 1405 1800
મગફળી મઠડી 1250 1501
મગફળી જાડી 1080 1225
તલ 2300 3113
ઘઉં ટુકડા 415 655
બાજરો 365 512
જુવાર 429 584
સોયાબીન 997 1112
અડદ 1104 1464
ચણા 744 853
કાંગ 506 506

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2772થી 3083 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2901થી 2953 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1684 1815
શીંગ નં.૫ 1116 1420
શીંગ નં.૩૯ 1014 1235
શીંગ ટી.જે. 1116 1169
મગફળી જાડી 1025 1296
જુવાર 442 668
બાજરો 421 568
ઘઉં 435 618
મકાઈ 471 472
અડદ 975 1696
મગ 632 904
સોયાબીન 1074 1112
ચણા 756 852
તલ 2772 3083
તલ કાળા 2901 2953
રાઈ 1192 1192
મેથી 700 1000
ડુંગળી 100 372
ડુંગળી સફેદ 134 211
નાળિયેર (100 નંગ) 401 1848

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3760થી 4561 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1805થી 1925 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1805 1925
ઘઉં લોકવન 485 550
ઘઉં ટુકડા 495 581
જુવાર સફેદ 585 815
જુવાર પીળી 390 501
બાજરી 290 411
તુવેર 1050 1454
ચણા પીળા 780 874
ચણા સફેદ 1780 2400
અડદ 1195 1546
મગ 1261 1454
વાલ દેશી 1721 1990
વાલ પાપડી 2025 2165
ચોળી 900 1575
મઠ 1400 1670
વટાણા 590 760
કળથી 785 1211
સીંગદાણા 1400 1550
મગફળી જાડી 1080 1298
મગફળી જીણી 1050 1265
અળશી 1140 1325
તલી 2330 3305
સુરજમુખી 865 1185
એરંડા 1280 1432
અજમો 1725 2005
સુવા 1295 1511
સોયાબીન 1000 1125
સીંગફાડા 1190 1410
કાળા તલ 2640 2950
લસણ 111 333
ધાણા 1740 1995
મરચા સુકા 2550 6000
ધાણી 1900 2300
વરીયાળી 1900 2300
જીરૂ 3760 4561
રાય 1125 1300
મેથી 930 1060
કલોંજી 2300 2406
રાયડો 1000 1190
રજકાનું બી 3250 3900
ગુવારનું બી 950 995

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment