આજના બજાર ભાવ: આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 13/06/2022 ને સોમવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2650થી 4035 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1850થી 2835 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 2100 2600
જુવાર 350 605
બાજરો 300 465
ઘઉં 350 462
મગ 1050 1325
અડદ 700 1375
તુવેર 650 1040
ચોળી 1050 1275
મેથી 850 1180
મગફળી જીણી 900 1400
એરંડા 900 1455
તલ 2000 2101
તલ કાળા 2150 2500
રાયડો 1000 1215
લસણ 80 390
જીરૂ 2650 4035
અજમો 1850 2835
મરચા સૂકા 1000 1650
ઈસબગુલ 1225 1400

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2201થી 4061 સુધીનો બોલાયો હતો તથા મરચા સૂકા પટ્ટોનો ભાવ રૂ. 851થી 3801 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 430 468
ઘઉં ટુકડા 432 522
કપાસ 1351 2631
મગફળી જીણી 920 1366
મગફળી જાડી 825 1386
મગફળી નવી 960 1341
સીંગદાણા 1600 1851
શીંગ ફાડા 1331 1651
એરંડા 1051 1481
તલ 1500 2131
તલ લાલ 2001 2101
જીરૂ 2201 4061
ઈસબગુલ 1676 2461
કલંજી 1551 2681
ધાણા 1000 2271
ધાણી 1100 2241
મરચા સૂકા પટ્ટો
851 3801
લસણ 101 471
ડુંગળી 51 206
ડુંગળી સફેદ 91 171
બાજરો 321 381
જુવાર 381 571
મકાઈ 391 471
મગ 1001 1361
ચણા 721 851
વાલ 651 1591
અડદ 850 1421
ચોળા/ચોળી 526 1201
તુવેર 891 1251
સોયાબીન 1111 1306
રાયડો 1100 1121
રાઈ 950 1031
મેથી 651 1081
અજમો 1276 1276
સુવા 1181 1181
અળસી 1226 1231
ગોગળી 946 1151
કાંગ 451 451
સુરજમુખી 876 1161
વટાણા 341 771

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3380થી 3380 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1900થી 2307 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 400 448
બાજરો 270 400
જુવાર 450 644
ચણા 760 942
અડદ 1200 1407
તુવેર 1000 1252
મગફળી જીણી 950 1252
મગફળી જાડી 850 1281
સીંગફાડા 1400 1556
એરંડા 1200 1461
તલ 1650 2070
તલ કાળા 1900 2600
જીરૂ 3380 3380
ધાણા 1900 2307
મગ 900 1340
વાલ 300 300
ચોળી 300 400
સીંગદાણા 1600 1700
સોયાબીન 1200 1322
રાઈ 900 1020
મેથી 600 810
વટાણા 400 400

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2480થી 4020 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1600થી 2300 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 435 535
તલ 1800 2250
મગફળી જીણી 940 1212
જીરૂ 2480 4020
બાજરો 357 481
જુવાર 637 637
મગ 1211 1211
અડદ 501 1129
ચણા 600 840
એરંડા 1418 1440
સોયાબીન 1225 1225
તુવેર 701 1101
તલ કાળા 1600 2300
મેથી 953 1005
સીંગદાણા 1301 1225
ગુવારનું બી 970 1070

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ:

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડ ડુંગળી, કપાસ અને નાળીયેર માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં નાળીયેરનો ભાવ રૂ. 565થી 1830 સુધીનો બોલાયો હતો નાળીયેરની આવક 100 નંગ તરીકે ગણવામાં આવે છે. મહુવામાં કપાસનો ભાવ રૂ. 700થી 2390 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 700 2390
મગફળી જીણી 1029 1364
મગફળી જાડી 980 1360
એરંડા 1230 1464
જુવાર 314 652
બાજરો 352 504
ઘઉં 380 705
મકાઈ 389 471
અડદ 1150 1371
મગ 500 1233
મેથી 970 978
ચણા 400 882
તલ 1868 2089
તલ કાળા 1692 2550
ધાણા 1650 2200
રાઈ 1035 1114
વરિયાળી 1800 1800
ડુંગળી 69 325
ડુંગળી સફેદ 50 214
નાળિયેર 
565 1830

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3300થી 4125 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 2150થી 2600 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 2150 2600
ઘઉં લોકવન 425 461
ઘઉં ટુકડા 431 490
જુવાર સફેદ 465 671
જુવાર પીળી 360 475
બાજરી 275 461
તુવેર 980 1158
ચણા પીળા 421 868
ચણા સફેદ 1180 1755
અડદ 850 1450
મગ 1150 1338
વાલ દેશી 850 1611
વાલ પાપડી 1770 2005
ચોળી 950 1131
કળથી 870 940
સીંગદાણા 1500 1800
મગફળી જાડી 1080 1300
મગફળી જીણી 1090 1335
તલી 1890 2040
સુરજમુખી 850 1270
એરંડા 1410 1488
અજમો 1540 1980
સુવા 1150 1335
સોયાબીન 1220 1367
સીંગફાડા 1125 1700
કાળા તલ 1925 2575
લસણ 100 450
ધાણા 1775 2160
મરચા સુકા 2200 3000
ધાણી 1870 2266
વરીયાળી 1725 1975
જીરૂ 3300 4125
રાય 980 1220
મેથી 950 1254
ઇસબગુલ 2300 2600
કલોંજી 2050 2650
રાયડો 1150 1240
રજકાનું બી 3500 5000
ગુવારનું બી 1050 1189

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment