આજના તા. 25/08/2022ના બજાર ભાવ: આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 25/08/2022 ને બુધવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3130થી 4730 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1400થી 2350 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
જુવાર 600 665
બાજરો 387 476
ઘઉં 360 491
મગ 900 1390
ચોળી 500 525
વાલ 1000 1400
ચણા 850 901
મગફળી જીણી 1000 1200
મગફળી જાડી 1000 1210
એરંડા 1200 1455
તલ 2250 2445
રાયડો 1030 1140
લસણ 30 275
જીરૂ 3130 4730
અજમો 1400 2350
ધાણા 17000 2125
ડુંગળી 125 266
સીંગદાણા 1400 1805
વટાણા 900 920

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2651થી 4601 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2311 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 444 496
ઘઉં ટુકડા 430 556
કપાસ 1951 2531
મગફળી જીણી 1050 1411
મગફળી જાડી 950 1481
સીંગદાણા 1500 1801
શીંગ ફાડા 1051 1621
એરંડા 1151 1461
તલ 2001 2451
કાળા તલ 1876 2701
જીરૂ 2651 4601
ઈસબગુલ 1500 2831
ધાણા 1000 2311
ધાણી 1100 2401
લસણ 71 331
ડુંગળી 81 261
ડુંગળી સફેદ 61 101
બાજરો 321 521
જુવાર 651 711
મકાઈ 431 531
મગ 801 1341
ચણા 731 906
વાલ 700 1601
વાલ પાપડી 1451 1451
અડદ 700 1471
ચોળા/ચોળી 1001 1181
તુવેર 751 1421
સોયાબીન 800 1176
રાઈ 1141 1171
મેથી 800 1071
અજમો 1501 1501
સુવા 1321 1321
ગોગળી 651 1171
કાળી જીરી 1776 1776
વટાણા 871 871

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3850થી 4100 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 2020થી 2348 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 450 495
બાજરો 300 452
ચણા 800 900
અડદ 1250 1540
તુવેર 1060 1403
મગફળી જાડી 800 1200
સીંગફાડા 1000 1330
એરંડા 1280 1450
તલ 1800 2377
તલ કાળા 2200 2616
જીરૂ 3850 4100
ધાણા 2020 2348
મગ 1150 1365
સીંગદાણા જાડા 1600 1830
સોયાબીન 1000 1151
મેથી 750 996

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2730થી 4750 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1421થી 2293 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 420 510
મગફળી જીણી 1070 1280
જીરૂ 2730 4750
બાજરો 415 441
મગ 1218 1274
ચણા 781 875
ગુવારનું બી 851 885
તલ કાળા 1421 2293
સીંગદાણા 1300 1834

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાનો ભાવ રૂ. 540થી 1910 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2170થી 2593 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
મગફળી જીણી 1086 1155
સીંગદાણા 1410 1410
મગફળી જાડી 1196 1200
એરંડા 1210 1210
જુવાર 435 649
બાજરો 362 520
ઘઉં 431 587
મકાઈ 501 501
અજમો 1580 1580
મગ 622 1412
સોયાબીન 1088 1089
રાઈ 780 1120
ચણા 734 1015
તલ 2201 2468
તલ કાળા 2170 2593
તુવેર 1050 1325
મેથી 746 978
ધાણા 540 1910
ડુંગળી 68 336
ડુંગળી સફેદ 115 206
નાળિયેર (100 નંગ) 748 1967

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3750થી 4588 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 2100થી 2406 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 2100 2406
ઘઉં લોકવન 440 482
ઘઉં ટુકડા 441 524
જુવાર સફેદ 470 710
જુવાર પીળી 370 480
બાજરી 325 465
તુવેર 1082 1404
ચણા પીળા 800 911
ચણા સફેદ 1750 2200
અડદ 1150 1554
મગ 1118 1412
વાલ દેશી 1350 1870
વાલ પાપડી 1825 2005
ચોળી 900 1350
વટાણા 900 1337
કળથી 1025 1170
સીંગદાણા 1750 1900
મગફળી જાડી 1180 1425
મગફળી જીણી 1170 1371
તલી 2050 2438
સુરજમુખી 850 1190
એરંડા 1242 1472
અજમો 1550 1940
સુવા 1175 1450
સોયાબીન 1081 1149
સીંગફાડા 1300 1525
કાળા તલ 2150 2700
લસણ 100 425
ધાણા 2150 2345
જીરૂ 3750 4588
રાય 1100 1310
મેથી 1000 1320
કલોંજી 2250 2450
રાયડો 1070 1220
રજકાનું બી 3500 4300
ગુવારનું બી 820 910

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment