આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 13/10/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 13/10/2022 ને ગુરુવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2880થી 4375  સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1200થી 2115 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1380 1770
બાજરો 335 417
ઘઉં 415 473
મગ 865 1345
અડદ 1040 1470
તુવેર 1250 1335
ચોળી 860 990
મેથી 950 1026
ચણા 750 865
મગફળી જીણી 1100 1765
મગફળી જાડી 1000 1320
એરંડા 1300 1365
તલ 2250 2534
તલ કાળા 2250 2425
રાયડો 1000 1080
લસણ 50 260
જીરૂ 2880 4375
અજમો 1200 2115
ધાણા 1200 2005
ડુંગળી 50 410
સોયાબીન 800 950
વટાણા 665 805

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3251થી 4441 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2211  સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 420 522
ઘઉં ટુકડા 420 562
કપાસ 1001 1781
મગફળી જીણી 920 1521
મગફળી નવી 900 1431
સીંગદાણા 1581 1601
શીંગ ફાડા 1131 1561
એરંડા 1200 1366
તલ 2176 2681
કાળા તલ 1951 2751
જીરૂ 3251 4441
ઈસબગુલ 1461 2861
કલંજી 1100 2231
ધાણા 1000 2211
ધાણી 1676 2201
લસણ 71 346
ડુંગળી 76 401
ગુવારનું બી 881 881
બાજરો 351 371
જુવાર 491 771
મકાઈ 461 541
મગ 676 1421
ચણા 766 871
વાલ 1376 1601
અડદ 861 1491
ચોળા/ચોળી 551 626
મઠ 1176 1281
તુવેર 751 1491
સોયાબીન 800 961
રાઈ 891 1035
મેથી 676 961
ગોગળી 800 1141
કાળી જીરી 1000 1000
સુરજમુખી 751 751
વટાણા 581 901

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3000થી 4280 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1850થી 2252 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 405 500
બાજરો 250 374
જુવાર 300 374
ચણા 750 865
અડદ 1000 1462
તુવેર 1200 1481
મગફળી જીણી 1000 1571
મગફળી જાડી 900 1332
સીંગફાડા 1000 1401
એરંડા 1286 1330
તલ 2200 2541
તલ કાળા 2300 2620
જીરૂ 3000 4280
ધાણા 1850 2252
મગ 1000 1482
સીંગદાણા જાડા 1200 1458
સોયાબીન 800 965
મેથી 500 750
વટાણા 440 440

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2540થી 4276 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2399થી 2450 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1601 1793
ઘઉં 454 504
તલ 2275 2565
મગફળી જીણી 1000 1410
જીરૂ 2540 4276
બાજરો 395 395
અડદ 1227 1359
ચણા 650 970
ગુવારનું બી 900 922
તલ કાળા 2399 2450
મેથી 904 904
રાયડો 1035 1050

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ રૂ. 1125થી 1717 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2533થી 2533 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1125 1717
શીંગ નં.૫ 950 1375
શીંગ નં.૩૯ 772 1333
શીંગ ટી.જે. 925 1362
મગફળી જાડી 875 1420
એરંડા 1314 1314
જુવાર 511 511
બાજરો 331 462
ઘઉં 403 556
મકાઈ 360 360
અડદ 1101 1439
મગ 1007 1007
ચણા 720 863
તલ 2300 2595
તલ કાળા 2553 2553
ડુંગળી 70 435
ડુંગળી સફેદ 182 290
નાળિયેર (100 નંગ) 500 1796

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3900થી 4365 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1616થી 1765 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1616 1765
ઘઉં લોકવન 455 481
ઘઉં ટુકડા 475 545
જુવાર સફેદ 495 771
જુવાર પીળી 375 490
બાજરી 285 480
તુવેર 1080 1479
ચણા પીળા 818 875
ચણા સફેદ 1700 2209
અડદ 1080 1518
મગ 1051 1441
વાલ દેશી 1650 2005
વાલ પાપડી 1850 2105
ચોળી 1025 1133
વટાણા 520 940
કળથી 780 1171
સીંગદાણા 1625 1730
મગફળી જાડી 1000 1325
મગફળી જીણી 1150 1350
તલી 2260 2671
સુરજમુખી 850 1160
એરંડા 1160 1355
અજમો 1550 1870
સુવા 1205 1480
સોયાબીન 838 992
સીંગફાડા 1140 1615
કાળા તલ 2300 2715
લસણ 100 380
ધાણા 1795 2296
જીરૂ 3900 4365
રાય 960 1146
મેથી 840 1146
કલોંજી 1900 2260
રાયડો 1000 1125
રજકાનું બી 3600 4400
ગુવારનું બી 930 945

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment