આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 13/12/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 13/12/2022 ને મંગળવારના જામનગર, ગોંડલ, અમરેલી, જુનાગઢ, મોરબી, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3500થી 5075 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1000થી 5260 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1450 1840
જુવાર 635 700
બાજરો 392 501
ઘઉં 400 550
મગ 1200 1541
અડદ 705 1555
તુવેર 1270 1270
મઠ 400 1765
ચોળી 700 700
વાલ 2205 2205
મેથી 900 975
મકાઇ 425 425
ચણા 850 932
મગફળી જીણી 1000 1405
મગફળી જાડી 900 1260
એરંડા 1000 1424
તલ 1025 2710
રાયડો 1080 1141
લસણ 80 235
જીરૂ 3500 5075
અજમો 1000 5260
ડુંગળી 40 340
મરચા સૂકા 1400 5410
સોયાબીન 915 1073
વટાણા 280 780
કલોંજી 1800 2225

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3601થી 5031 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 1691 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1701 1776
મગફળી જીણી 915 1291
મગફળી જાડી 810 1321
શીંગ ફાડા 651 1561
એરંડા 1251 1431
તલ 1700 2901
જીરૂ 3601 5031
કલંજી 1026 2431
ધાણા 1000 1691
ધાણી 1100 1671
મરચા 1301 5601
લસણ 111 286
ડુંગળી 71 231
બાજરો 321 381
જુવાર 681 861
મકાઈ 441 441
મગ 900 1521
ચણા 826 951
વાલ 801 2376
અડદ 721 1511
ચોળા/ચોળી 876 1341
મઠ 776 1571
તુવેર 701 1481
સોયાબીન 971 1121
રાઈ 1071 1071
મેથી 811 991
સુવા 1276 1276
ગોગળી 800 1101
સુરજમુખી 851 1391
વટાણા 331 751

 

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ રૂ. 1160થી 1772 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 1200થી 3025 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1160 1772
શિંગ મઠડી 1105 1242
શિંગ મોટી 910 1283
શિંગ દાણા 1351 1351
તલ સફેદ 1200 3025
તલ કાળા 1600 2631
બાજરો 476 570
જુવાર 750 810
ઘઉં ટુકડા 425 600
ઘઉં લોકવન 450 547
અડદ 800 1347
ચણા 750 935
વાલ 1090 1770
એરંડા 1299 1335
ધાણા 1500 1599
મેથી 755 967
સોયાબીન 790 1072

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાનો ભાવ રૂ. 1500થી 1682  સુધીનો બોલાયો હતો તથા જીરૂનો ભાવ રૂ. 4000થી 4650 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1600 1751
ઘઉં 470 558
બાજરો 462 462
ચણા 780 942
અડદ 1200 1531
તુવેર 1100 1509
મગફળી જીણી 1000 1218
મગફળી જાડી 950 1330
એરંડા 1415 1423
તલ કાળા 2100 2494
જીરૂ 4000 4650
ધાણા 1500 1682
મગ 1200 1545
ચોળી 1115 1115
સીંગદાણા જાડા 1250 1470
સોયાબીન 950 1132
મેથી 800 981

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4461થી 5025 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2300થી 2852 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1675 1795
ઘઉં 504 580
તલ 2300 2852
મગફળી જીણી 994 1404
જીરૂ 4461 5025
મઠ 1462 1585
અડદ 1201 1525
ચણા 701 907
સોયાબીન 950 1072
તુવેર 600 900
રાઈ 1051 1107

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2700થી 2852 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1642થી 1718  સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1642 1718
શીંગ નં.૫ 1182 1406
શીંગ નં.૩૯ 871 1261
શીંગ ટી.જે. 1125 1156
મગફળી જાડી 1015 1326
એરંડા 1398 1398
જુવાર 403 811
બાજરો 422 762
ઘઉં 478 637
મઠ 1545 1545
અડદ 1000 1576
સોયાબીન 946 1096
ચણા 750 892
તલ 2700 2882
તલ કાળા 2352 2352
તુવેર 1050 1050
મેથી 900 900
ડુંગળી 70 363
ડુંગળી સફેદ 125 309
નાળિયેર (100 નંગ) 399 1630

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3950થી 5001 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1680થી 1780 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1680 1780
ઘઉં લોકવન 515 540
ઘઉં ટુકડા 500 651
જુવાર સફેદ 675 831
જુવાર પીળી 480 540
બાજરી 285 365
તુવેર 1050 1424
ચણા પીળા 850 944
ચણા સફેદ 1700 2451
અડદ 1050 1518
મગ 1100 1540
વાલ દેશી 2050 2280
વાલ પાપડી 2250 2400
ચોળી 1100 1450
મઠ 1200 1825
વટાણા 351 756
કળથી 940 1480
સીંગદાણા 1590 1680
મગફળી જાડી 1090 1340
મગફળી જીણી 1100 1240
તલી 2601 2860
સુરજમુખી 811 1105
એરંડા 1365 1447
અજમો 1650 1950
સુવા 1180 1511
સોયાબીન 1045 1105
સીંગફાડા 1190 1575
કાળા તલ 2335 2615
લસણ 100 273
ધાણા 1470 1600
મરચા સુકા 3800 4500
ધાણી 1505 1635
વરીયાળી 1900 2400
જીરૂ 3950 5001
રાય 1050 1210
મેથી 940 1120
ઇસબગુલ 1800 1800
કલોંજી 2050 2450
રાયડો 1000 1190
રજકાનું બી 3300 3721
ગુવારનું બી 1092 1161

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment