આજના તા. 14/09/2022ના બજાર ભાવ: આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 14/09/2022 ને બુધવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3515થી 4695 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1350થી 2410 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1800 1950
જુવાર 600 715
બાજરો 370 387
ઘઉં 400 492
મગ 1000 1165
તુવેર 825 1200
ચણા 750 862
મગફળી જીણી 1000 1155
મગફળી જાડી 1000 1150
એરંડા 1200 1435
તલ 2250 2363
રાયડો 700 1151
લસણ 50 222
જીરૂ 3515 4695
અજમો 1350 2410
ધાણા 1900 2155
ડુંગળી 70 225
સીંગદાણા 1250 1415
સોયાબીન 800 880
વટાણા 785 830

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3031થી 4601 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2201 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 410 480
ઘઉં ટુકડા 412 528
કપાસ 1671 2151
મગફળી જીણી 975 1376
મગફળી જાડી 850 1346
મગફળી જૂની 1000 1321
સીંગદાણા 1400 1731
શીંગ ફાડા 961 1561
એરંડા 1126 1441
તલ 2101 2411
કાળા તલ 2000 2576
જીરૂ 3031 4601
કલંજી 1551 2271
વરિયાળી 2051 2311
ધાણા 1000 2201
ધાણી 1100 2171
લસણ 71 251
ડુંગળી 31 236
ડુંગળી સફેદ 71 96
ગુવારનું બી 871 891
બાજરો 301 411
જુવાર 701 741
મકાઈ 351 551
મગ 841 1421
ચણા 726 871
વાલ 1381 2001
અડદ 776 1441
ચોળા/ચોળી 876 1300
તુવેર 851 1431
સોયાબીન 911 996
રાયડો 941 941
રાઈ 961 1071
મેથી 700 1031
અજમો 1551 1551
સુવા 1481 1481
ગોગળી 831 1011
સુરજમુખી 400 811
વટાણા 501 791

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4300થી 4300 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1800થી 2236 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 350 480
બાજરો 330 406
જુવાર 400 400
ચણા 700 845
અડદ 1200 1442
તુવેર 1250 1434
મગફળી જાડી 900 1293
સીંગફાડા 1111 1111
એરંડા 1290 1431
તલ 2250 2392
તલ કાળા 1900 2424
જીરૂ 4300 4300
ધાણા 1800 2236
મગ 900 1145
વાલ 330 330
સીંગદાણા જાડા 1300 1650
સોયાબીન 850 980
મેથી 800 1000

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2540થી 4600 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2380થી 2465 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1475 1975
ઘઉં 444 490
તલ 2140 2350
જીરૂ 2540 4600
અડદ 1250 1250
ચણા 711 825
એરંડા 1430 1434
તુવેર 611 1116
તલ કાળા 2380 2465

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 1910થી 2340 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2050થી 2554 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
મગફળી જીણી 780 1313
મગફળી જાડી 750 1146
જુવાર 342 738
બાજરો 365 496
ઘઉં 441 569
અડદ 680 1701
મગ 1100 1501
સોયાબીન 924 935
રાઈ 900 920
ચણા 710 950
તલ 1910 2340
તલ કાળા 2050 2554
ડુંગળી 55 313
ડુંગળી સફેદ 111 200
કાંગ 751 751
નાળિયેર (100 નંગ) 702 2100

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4000થી 4546 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1811થી 2094 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1811 2094
ઘઉં લોકવન 450 475
ઘઉં ટુકડા 450 506
જુવાર સફેદ 470 770
જુવાર પીળી 380 515
બાજરી 325 471
તુવેર 975 1429
ચણા પીળા 734 849
ચણા સફેદ 1420 2128
અડદ 1331 1569
મગ 1040 1426
વાલ દેશી 1175 1865
વાલ પાપડી 1811 2040
ચોળી 900 1349
કળથી 1025 1235
સીંગદાણા 1570 1640
મગફળી જાડી 1121 1360
મગફળી જીણી 1111 1365
તલી 1960 2420
સુરજમુખી 821 1205
એરંડા 1375 1440
અજમો 1525 1875
સુવા 1125 1440
સોયાબીન 940 980
સીંગફાડા 1420 1556
કાળા તલ 1800 2635
લસણ 70 200
ધાણા 1780 2161
જીરૂ 4000 4546
રાય 1000 1200
મેથી 900 1048
કલોંજી 1900 2300
રાયડો 950 1030
રજકાનું બી 3600 4380
ગુવારનું બી 931 973

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment