આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 14/11/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 14/11/2022 સોમવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, તળાજા, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3400થી 4505 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1700થી 2550 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1750 1945
બાજરો 370 493
ઘઉં 425 547
મગ 700 800
અડદ 900 1600
તુવેર 800 850
ચોળી 1100 1400
મેથી 750 995
ચણા 785 887
મગફળી જીણી 1000 1835
મગફળી જાડી 900 1220
તલ 2500 3351
રાયડો 1150 1268
જીરૂ 3400 4505
અજમો 1700 2550
ડુંગળી 150 425
મરચા સૂકા 2030 6355
સોયાબીન 900 1118
વટાણા 400 855
કલોંજી 1700 2100

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3751થી 4551 સુધીનો બોલાયો હતો તથા મરચાનો ભાવ રૂ. 1301થી 6901 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 516 578
ઘઉં ટુકડા 520 602
કપાસ 1741 1906
મગફળી જીણી 925 1291
મગફળી જાડી 820 1276
મગફળી નં.૬૬ 1200 1561
સીંગદાણા 1200 1561
શીંગ ફાડા 801 1571
જીરૂ 3751 4551
કલંજી 1600 2481
મરચા 1301 6901
ડુંગળી 71 491
ગુવારનું બી 941 941
બાજરો 301 301
જુવાર 631 841
મકાઈ 451 451
ચોળા/ચોળી 671 1311
સોયાબીન 926 1186
રાઈ 1141 1181
મેથી 611 1026
ગોગળી 851 1101
સુરજમુખી 1051 1051
વટાણા 371 841

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તલ કાળાનો ભાવ રૂ. 2600થી 3049 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1850થી 2076 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1865 1929
ઘઉં 400 542
ઘઉં ટુકડા 450 555
ચણા 750 865
અડદ 1300 1595
તુવેર 1150 1430
મગફળી જીણી 1000 1195
મગફળી જાડી 950 1268
મગફળી ૬૬નં. 1200 1500
તલ 2800 3190
તલ કાળા 2600 3049
જીરૂ 4215 4215
ઈસબગુલ 2500 2860
ધાણા 1850 2076
મગ 1300 1500
સીંગદાણા જીણા 1400 1544
સોયાબીન 1000 1218
મેથી 500 900

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2630થી 4640 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2296થી 3055 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1701 1943
ઘઉં 505 585
તલ 2351 3451
મગફળી જીણી 1000 1394
જીરૂ 2630 4640
બાજરો 475 525
મગ 1228 1434
અડદ 1158 1508
ચણા 700 860
એરંડા 1400 1400
ગુવારનું બી 700 1010
તલ કાળા 2296 3055
સોયાબીન 1060 1126
તુવેર 1399 1404
રાઈ 1191 1191

 

તળાજા માર્કેટ યાર્ડ (Talaja Market Yard):

તળાજા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ રૂ. 1650થી 1911 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2862થી 3201 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના તળાજા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Talaja APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1650 1911
મગફળી ૯નં. 1250 1665
મગફળી મઠડી 1200 1480
મગફળી જાડી 1105 1249
તલ 2862 3201
તલ કાળા 2500 2780
ઘઉં ટુકડા 400 631
બાજરો 375 546
મકાઈ 404 404
સોયાબીન 1020 1123
અડદ 1210 1451
મગ 1066 1066
ચણા 808 858
મેથી 950 980
રાઈ 1151 1151
રજકો 3800 3800

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 3000થી 3400 સુધીનો બોલાયો હતો તથા મગનો ભાવ રૂ. 1497થી 2200 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1721 1844
શીંગ નં.૫ 1288 1420
શીંગ નં.૩૯ 1101 1191
શીંગ ટી.જે. 1111 1168
મગફળી જાડી 1090 1270
જુવાર 390 800
બાજરો 421 551
ઘઉં 462 611
મકાઈ 520 520
અડદ 1151 1651
મગ 1497 2200
સોયાબીન 1041 1148
ચણા 590 845
તલ 3000 3400
વરિયાળી 1452 1452
ડુંગળી 100 367
ડુંગળી સફેદ 115 500
નાળિયેર (100 નંગ) 350 1902

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3800થી 4525 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1805થી 1925 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1805 1925
ઘઉં લોકવન 490 550
ઘઉં ટુકડા 500 612
જુવાર સફેદ 625 840
જુવાર પીળી 425 511
બાજરી 275 421
મકાઇ 440 445
તુવેર 1070 1436
ચણા પીળા 765 888
ચણા સફેદ 1800 2364
અડદ 1186 1575
મગ 1300 1570
વાલ દેશી 1725 2005
વાલ પાપડી 2020 2150
ચોળી 1100 1299
મઠ 1300 1600
વટાણા 440 1022
કળથી 750 1180
સીંગદાણા 1600 1675
મગફળી જાડી 1050 1300
મગફળી જીણી 1070 1270
અળશી 1000 1475
તલી 3000 3300
સુરજમુખી 785 1175
એરંડા 1395 1431
અજમો 1650 2005
સુવા 1225 1535
સોયાબીન 1000 1150
સીંગફાડા 1225 1785
કાળા તલ 2680 3100
લસણ 111 325
ધાણા 1750 1950
મરચા સુકા 2500 6400
ધાણી 1950 2060
વરીયાળી 2225 2225
જીરૂ 3800 4525
રાય 1080 1305
મેથી 930 1100
કલોંજી 2250 2426
રાયડો 1050 1190
રજકાનું બી 3100 4000
ગુવારનું બી 900 1045

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment