આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 15/10/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 15/10/2022 ને શનિવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, અમરેલી અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3235થી 4405 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1075થી 2340  સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1380 1820
જુવાર 465 640
બાજરો 300 359
ઘઉં 421 480
મગ 1115 1365
અડદ 1065 1470
ચણા 750 995
મગફળી જીણી 1100 1760
મગફળી જાડી 950 1325
એરંડા 1305 1363
તલ 2100 2557
રાયડો 950 1084
લસણ 50 290
જીરૂ 3225 4405
અજમો 1075 2340
ધાણા 1800 2010
ડુંગળી 75 385
સોયાબીન 870 955
વટાણા 750 850
કલોંજી 1500 2200

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3001થી 4371 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2221 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 416 518
ઘઉં ટુકડા 420 560
કપાસ 1001 1776
મગફળી જીણી 900 1621
મગફળી નવી 850 1421
સીંગદાણા 1601 1631
શીંગ ફાડા 1111 1581
એરંડા 1201 1376
તલ 2151 2671
કાળા તલ 2000 2751
જીરૂ 3001 4371
કલંજી 901 2311
વરિયાળી 2151 2151
ધાણા 1000 2221
ધાણી 1701 2391
ડુંગળી 71 421
બાજરો 311 321
જુવાર 601 681
મકાઈ 461 521
મગ 800 1361
ચણા 776 876
વાલ 1971 2301
અડદ 901 1511
ચોળા/ચોળી 776 1361
તુવેર 901 1451
સોયાબીન 800 1021
રાઈ 951 1011
મેથી 776 951
ગોગળી 801 1101
કાળી જીરી 1200 1200
સુરજમુખી 876 876
વટાણા 461 851

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3500થી 4100 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1850થી 2202 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 400 509
બાજરો 385 385
ચણા 730 862
અડદ 1000 1400
તુવેર 1300 1473
મગફળી જીણી 1050 1550
મગફળી જાડી 1000 1355
સીંગફાડા 1000 1518
તલ 2200 2541
તલ કાળા 2300 2635
જીરૂ 3500 4100
ધાણા 1850 2202
મગ 900 1290
ચોળી 250 250
સોયાબીન 800 986
ગુવાર 721 721

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2440થી 3980 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1584થી 1600 સુધીનો બોલાયો હતો.

 

 

અ‍મરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli Market Yard):

અમરેલી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરુંનો ભાવ રૂ. 4000થી 4000 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1250થી 2740 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના અ‍મરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 900 1793
શિંગ મઠડી 1100 1385
શિંગ મોટી 900 1319
શિંગ દાણા 1410 1600
તલ સફેદ 1000 3110
તલ કાળા 1250 2740
તલ કાશ્મીરી 2200 2456
બાજરો 300 456
જુવાર 440 731
ઘઉં ટુકડા 440 525
ઘઉં લોકવન 476 510
મગ 1165 1530
અડદ 700 1615
ચણા 750 881
તુવેર 757 1174
એરંડા 1310 1350
જીરું 4000 4000
ગમ ગુવાર 895 895
અજમા 1455 1455
સોયાબીન 880 982

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3950થી 4425 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1600થી 1770 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1600 1770
ઘઉં લોકવન 455 490
ઘઉં ટુકડા 480 545
જુવાર સફેદ 525 761
જુવાર પીળી 385 505
બાજરી 290 401
તુવેર 1100 1459
ચણા પીળા 820 879
ચણા સફેદ 1725 2325
અડદ 1000 1515
મગ 1050 1475
વાલ દેશી 1675 2015
વાલ પાપડી 1850 2110
ચોળી 1351 1351
વટાણા 700 1150
કળથી 785 1165
સીંગદાણા 1575 1721
મગફળી જાડી 1015 1365
મગફળી જીણી 1022 1380
તલી 2200 2634
સુરજમુખી 825 1201
એરંડા 1357 1377
અજમો 1450 1560
સુવા 1150 1440
સોયાબીન 888 990
સીંગફાડા 1125 1605
કાળા તલ 2300 2715
લસણ 105 360
ધાણા 1800 2202
વરીયાળી 2000 2151
જીરૂ 3950 4425
રાય 980 1173
મેથી 840 1126
કલોંજી 1925 2225
રાયડો 970 1120
રજકાનું બી 3500 4200
ગુવારનું બી 900 913

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment