આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 17/10/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 17/10/2022 ને સોમવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2905થી 4370 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1390થી 2555 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1420 1780
જુવાર 570 605
બાજરો 311 400
ઘઉં 400 492
મગ 1045 1340
અડદ 1025 1520
તુવેર 1000 1200
મેથી 970 1070
ચણા 750 879
મગફળી જીણી 1100 1720
મગફળી જાડી 1000 1300
એરંડા 1115 1359
તલ 2250 2535
રાયડો 950 1146
લસણ 50 352
જીરૂ 2905 4370
અજમો 1390 2555
ડુંગળી 80 421
સોયાબીન 830 964
વટાણા 745 1005
કલોંજી 1900 2145

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2976થી 4391 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2201 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 420 538
ઘઉં ટુકડા 424 576
કપાસ 1000 1786
મગફળી જીણી 880 1341
મગફળી નવી 800 1331
મગફળી 1200 1650
સીંગદાણા 1581 1641
શીંગ ફાડા 1051 1591
એરંડા 1306 1386
તલ 2076 2651
કાળા તલ 1800 2776
જીરૂ 2976 4391
ઈસબગુલ 1650 2701
કલંજી 1000 2281
ધાણા 1000 2201
ધાણી 1100 2181
લસણ 101 381
ડુંગળી 81 411
ગુવારનું બી 500 891
બાજરો 271 271
જુવાર 611 671
મકાઈ 451 531
મગ 851 1351
ચણા 796 876
વાલ 981 2491
અડદ 726 1541
ચોળા/ચોળી 751 1226
તુવેર 876 1461
સોયાબીન 851 971
રાયડો 1011 1031
રાઈ 981 1061
મેથી 700 981
ગોગળી 701 1171
કાંગ 531 531
સુરજમુખી 701 701
વટાણા 691 861

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3840થી 3840 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1800થી 2290 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 350 516
ચણા 750 938
અડદ 1150 1521
તુવેર 1200 1470
મગફળી જીણી 1050 1510
મગફળી જાડી 900 1310
સીંગફાડા 1100 1521
એરંડા 1151 1320
તલ 1800 2470
તલ કાળા 2100 2643
જીરૂ 3840 3840
ધાણા 1800 2290
મગ 1100 1435
સીંગદાણા જાડા 1300 1476
સોયાબીન 825 980

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2440થી 3980 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1584થી 1600 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1650 1796
ઘઉં 466 526
તલ 1550 2594
મગફળી જીણી 900 1410
જીરૂ 2530 4300
બાજરો 326 394
અડદ 1201 1401
ચણા 774 914
સોયાબીન 920 920
ગુવારનું બી 2441 2478

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2331થી 2551 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2360થી 2550 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 840 1719
શીંગ નં.૫ 1035 1308
શીંગ નં.૩૯ 1068 1308
શીંગ ટી.જે. 1118 1301
મગફળી જાડી 885 1428
જુવાર 251 680
બાજરો 376 470
ઘઉં 416 561
મકાઈ 480 485
અડદ 740 1550
અજમો 1300 1300
સોયાબીન 900 927
ચણા 601 778
તલ 2331 2551
તલ કાળા 2460 2550
તુવેર 876 876
ડુંગળી 55 376
ડુંગળી સફેદ 70 332
નાળિયેર (100 નંગ) 400 1983

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3900થી 4364 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1623થી 1780 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1623 1780
ઘઉં લોકવન 460 490
ઘઉં ટુકડા 475 550
જુવાર સફેદ 495 775
જુવાર પીળી 368 491
બાજરી 301 405
તુવેર 1100 1447
ચણા પીળા 819 880
ચણા સફેદ 1701 2331
અડદ 1100 1535
મગ 1100 1500
વાલ દેશી 1725 2035
વાલ પાપડી 1940 2125
ચોળી 1000 1350
વટાણા 550 925
કળથી 745 1180
સીંગદાણા 1550 1650
મગફળી જાડી 1020 1362
મગફળી જીણી 1090 1355
તલી 2150 2575
સુરજમુખી 850 1211
એરંડા 1280 1377
અજમો 1650 1860
સુવા 1160 1451
સોયાબીન 886 974
સીંગફાડા 1250 1450
કાળા તલ 2290 2700
લસણ 103 300
ધાણા 1700 2071
વરીયાળી 2130 2130
જીરૂ 3900 4364
રાય 950 1144
મેથી 840 1071
કલોંજી 1911 2241
રાયડો 1000 1117
રજકાનું બી 3400 4000
ગુવારનું બી 870 900

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment