આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 19/10/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

આજના તા. 19/10/2022 ને બુધવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3350થી 4315 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1370થી 2385 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1600 1790
બાજરો 300 400
ઘઉં 400 487
મગ 1080 1225
અડદ 1200 1525
તુવેર 1000 1295
ચોળી 900 1210
ચણા 750 1080
મગફળી જીણી 1100 1750
મગફળી જાડી 1000 1255
તલ 2000 2482
રાયડો 990 1100
લસણ 50 372
જીરૂ 3350 4315
અજમો 1370 2385
ડુંગળી 85 335
સોયાબીન 900 968
વટાણા 600 730
કલોંજી 1800 2025

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2951થી 4400 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2211 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 424 536
ઘઉં ટુકડા 430 566
કપાસ 1001 1816
મગફળી જીણી 870 1411
મગફળી નવી 810 1326
મગફળી નં.૬૬ 1200 1651
સીંગદાણા 1611 1741
શીંગ ફાડા 1051 1591
એરંડા 1251 1386
તલ 2000 2621
કાળા તલ 2076 2726
તલ લાલ 2351 2481
જીરૂ 2951 4400
ઈસબગુલ 2111 2111
કલંજી 901 2151
વરિયાળી 1976 1976
ધાણા 1000 2211
ધાણી 1100 2301
લસણ 81 371
ડુંગળી 71 401
બાજરો 381 441
જુવાર 701 701
મકાઈ 521 561
મગ 801 1451
ચણા 771 876
વાલ 1676 2381
અડદ 851 1551
ચોળા/ચોળી 701 1451
તુવેર 1051 1461
સોયાબીન 831 976
રાયડો 721 991
રાઈ 971 1051
મેથી 641 931
રજકાનું બી 1701 1701
ગોગળી 771 1131
કાંગ 611 611
સુરજમુખી 701 931
વટાણા 611 871

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2000થી 2532 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1750થી 2200 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 380 506
ચણા 750 970
અડદ 1200 1475
તુવેર 1200 1470
મગફળી જીણી 1000 1475
મગફળી જાડી 950 1240
સીંગફાડા 1250 1500
તલ 2000 2532
તલ કાળા 2400 2600
ધાણા 1750 2200
મગ 1496 1496
સીંગદાણા જાડા 1300 1555
સોયાબીન 850 980
રાઈ 1000 1000
વટાણા 400 550
ગુવાર 858 858

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2580થી 4270 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1470થી 2344 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1700 1850
ઘઉં 440 528
તલ 1600 2512
મગફળી જીણી 935 1415
જીરૂ 2580 4270
બાજરો 438 438
જુવાર 398 506
અડદ 1180 1410
ચણા 740 846
ગુવારનું બી 886 900
તલ કાળા 1470 2344
રાયડો 1000 1025

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાનો ભાવ રૂ. 1900થી 1900 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2075થી 2585 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1200 1765
શીંગ નં.૫ 1092 1426
શીંગ નં.૩૯ 932 1392
શીંગ ટી.જે. 1052 1361
મગફળી જાડી 1000 1400
જુવાર 450 587
બાજરો 381 470
ઘઉં 413 580
મકાઈ 481 481
અડદ 1201 1551
મગ 2870 2870
સોયાબીન 864 932
ધાણા 1900 1900
ચણા 704 1020
તલ 2339 2550
તલ કાળા 2575 2585
ડુંગળી 51 458
ડુંગળી સફેદ 80 411
નાળિયેર (100 નંગ) 600 2001

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3951થી 4390 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1666થી 1846 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1666 1846
ઘઉં લોકવન 463 496
ઘઉં ટુકડા 475 550
જુવાર સફેદ 525 772
જુવાર પીળી 370 521
બાજરી 270 391
મકાઇ 500 541
તુવેર 1130 1427
ચણા પીળા 713 880
ચણા સફેદ 1710 2315
અડદ 1060 1536
મગ 1050 1480
વાલ દેશી 1785 2075
વાલ પાપડી 1980 2111
ચોળી 1290 1290
વટાણા 540 1015
કળથી 890 1205
સીંગદાણા 1600 1710
મગફળી જાડી 1023 1330
મગફળી જીણી 1018 1338
તલી 2200 2591
સુરજમુખી 835 1110
એરંડા 1325 1379
અજમો 1125 1836
સુવા 1221 1475
સોયાબીન 891 972
સીંગફાડા 1150 1550
કાળા તલ 2305 2720
લસણ 111 310
ધાણા 1740 2140
વરીયાળી 2366 2366
જીરૂ 3951 4390
રાય 950 1125
મેથી 850 1119
કલોંજી 1930 2270
રાયડો 950 1122
રજકાનું બી 3600 4250
ગુવારનું બી 880 909

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *