આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 21/10/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

આજના તા. 21/10/2022 ને શુક્રવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3675થી 4380 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1225થી 1900 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1600 1825
જુવાર 615 615
બાજરો 300 425
ઘઉં 400 522
મગ 1040 1335
અડદ 1000 1600
ચોળી 800 1050
મેથી 900 970
ચણા 750 1044
મગફળી જીણી 1000 1705
મગફળી જાડી 900 1275
એરંડા 1365 1379
તલ 2250 2410
રાયડો 1050 1104
લસણ 85 388
જીરૂ 3675 4380
અજમો 1225 1900
ડુંગળી 40 300
સોયાબીન 850 995
વટાણા 700 815
કલોંજી 1700 1950

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2500થી 4321 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2211 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 410 494
ઘઉં ટુકડા 420 550
કપાસ 1001 1786
મગફળી જીણી 910 1451
મગફળી નવી 820 1341
મગફળી નં.૬૬ 1351 1611
સીંગદાણા 1541 1631
શીંગ ફાડા 1051 1551
એરંડા 1000 1381
તલ 2000 2561
કાળા તલ 1800 2626
જીરૂ 2500 4321
કલંજી 901 2181
ધાણા 1000 2211
ધાણી 1300 2131
લસણ 71 366
ડુંગળી 51 401
ગુવારનું બી 800 800
બાજરો 321 321
મકાઈ 291 291
મગ 801 1231
વાલ 1301 1301
અડદ 871 1531
મઠ 1076 1076
તુવેર 751 1511
સોયાબીન 851 996
રાઈ 961 1011
મેથી 781 961
ગોગળી 791 1141
વટાણા 351 661

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તલ કાળાનો ભાવ રૂ. 2100થી 2600 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1750થી 2200 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 370 490
ચણા 750 851
અડદ 1200 1530
તુવેર 1300 1536
મગફળી જીણી 1000 1420
મગફળી જાડી 900 1320
સીંગફાડા 1475 1475
એરંડા 1340 1340
તલ 1800 2411
તલ કાળા 2100 2600
ધાણા 1750 2200
સોયાબીન 925 1025

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2540થી 4348 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 1900થી 2500 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1600 1772
ઘઉં 464 540
તલ 1900 2500
મગફળી જીણી 1100 1384
જીરૂ 2540 4348
બાજરો 433 433
જુવાર 551 717
મગ 1202 1350
અડદ 1361 1433
ચણા 725 903
ગુવારનું બી 887 887

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2393થી 2521 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2586થી 2586 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1300 1736
શીંગ નં.૫ 1036 1432
શીંગ નં.૩૯ 1000 1368
શીંગ ટી.જે. 1057 1260
મગફળી જાડી 992 1400
જુવાર 312 623
બાજરો 371 479
ઘઉં 415 595
મકાઈ 471 471
અડદ 1070 1070
મગ 1048 1415
મેથી 801 801
સોયાબીન 961 946
ચણા 724 980
તલ 2393 2521
તલ કાળા 2586 2586
ડુંગળી 60 500
ડુંગળી સફેદ 80 401
નાળિયેર (100 નંગ) 351 2360

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4050થી 4465 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1660થી 1805 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1660 1805
ઘઉં લોકવન 465 500
ઘઉં ટુકડા 476 550
જુવાર સફેદ 541 765
જુવાર પીળી 385 495
બાજરી 278 406
તુવેર 1125 1481
ચણા પીળા 816 886
ચણા સફેદ 1730 2266
અડદ 1115 1560
મગ 1100 1500
વાલ દેશી 1685 2018
વાલ પાપડી 1940 2090
ચોળી 910 1320
વટાણા 400 935
કળથી 790 1140
સીંગદાણા 1560 1620
મગફળી જાડી 1000 1330
મગફળી જીણી 1050 1280
તલી 2185 2570
સુરજમુખી 850 1175
એરંડા 1290 1380
અજમો 1570 1835
સુવા 1235 1835
સોયાબીન 935 975
સીંગફાડા 1200 1445
કાળા તલ 2300 2680
લસણ 104 350
ધાણા 1725 2125
વરીયાળી 1900 1900
જીરૂ 4050 4465
રાય 980 1125
મેથી 876 1111
કલોંજી 1910 2251
રાયડો 961 1116
રજકાનું બી 3700 3950
ગુવારનું બી 880 900

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *