આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 21/11/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 21/11/2022 ને સોમવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, તળાજા, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3350થી 4585 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1450થી 2780 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1500 1850
બાજરો 370 490
ઘઉં 400 555
મગ 800 1490
અડદ 900 1495
મઠ 1100 1740
ચોળી 1100 1360
મેથી 950 1000
ચણા 825 981
મગફળી જીણી 1000 1850
મગફળી જાડી 900 1240
એરંડા 1251 1424
તલ 2550 3200
રાયડો 950 1230
લસણ 80 436
જીરૂ 3350 4585
અજમો 1450 2780
ડુંગળી 100 450
મરચા સૂકા 1600 6610
સોયાબીન 900 1087
વટાણા 300 800
કલોંજી 2000 2360

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3251થી 4561 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2011 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 490 558
ઘઉં ટુકડા 496 588
મગફળી જીણી 925 1301
મગફળી જાડી 840 1321
શીંગ ફાડા 1141 1591
તલ 2500 3241
જીરૂ 3251 4561
કલંજી 1421 2471
ધાણા 1000 2011
ધાણી 1100 2151
લસણ 111 371
ગુવારનું બી 951 1121
બાજરો 271 481
જુવાર 481 761
મકાઈ 451 511
મગ 951 1491
ચણા 776 886
વાલ 901 2501
અડદ 626 1501
ચોળા/ચોળી 1301 1326
મઠ 1511 1581
તુવેર 726 1441
રાયડો 876 1121
રાઈ 876 1171
મેથી 701 1031
સુવા 821 821
ગોગળી 811 1201
કાળી જીરી 2151 2151
વટાણા 481 861

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3500થી 3500 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1600થી 1940 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1650 1734
ઘઉં 450 543
બાજરો 421 421
જુવાર 600 728
ચણા 730 870
અડદ 1050 1578
તુવેર 1100 1449
મગફળી જીણી 950 1625
મગફળી જાડી 900 1285
સીંગફાડા 1200 1425
તલ 2500 3211
તલ કાળા 2300 2525
જીરૂ 3500 3500
ધાણા 1600 1940
મગ 1100 1472
સીંગદાણા જાડા 1400 1540
સોયાબીન 1000 1475
મેથી 700 910

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2460થી 4560 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1720થી 2825 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1700 1820
ઘઉં 486 572
તલ 2000 3276
મગફળી જીણી 1001 1465
જીરૂ 2460 4560
બાજરો 496 600
મગ 1090 1420
અડદ 1350 1446
ચણા 650 844
ગુવારનું બી 851 1221
તલ કાળા 1720 2825
સોયાબીન 978 1072

 

તળાજા માર્કેટ યાર્ડ (Talaja Market Yard):

તળાજા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ રૂ. 1400થી 1743 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2705થી 3205 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના તળાજા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Talaja APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1400 1743
મગફળી ૯નં. 1365 1711
મગફળી મઠડી 1305 1500
મગફળી જાડી 1150 1260
તલ 2705 3205
તલ કાળા 2710 2818
ઘઉં ટુકડા 397 629
બાજરો 407 550
જુવાર 450 729
સોયાબીન 729 1095
અડદ 1050 1405
ચણા 650 1005
કાળી જીરી 2000 2000

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2890થી 3211 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલ કાળાનો ભાવ રૂ. 2690થી 2896 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1501 1762
શીંગ નં.૫ 1200 1371
શીંગ નં.૩૯ 1112 1151
શીંગ ટી.જે. 1071 1159
મગફળી જાડી 700 1296
જુવાર 370 757
બાજરો 390 612
ઘઉં 431 628
મકાઈ 440 559
અડદ 550 1540
સોયાબીન 1030 1115
ચણા 702 831
તલ 2890 3211
તલ કાળા 2690 2896
તુવેર 851 1180
ધાણા 1600 1650
ડુંગળી 70 359
ડુંગળી સફેદ 135 487
નાળિયેર (100 નંગ) 601 1645

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3700થી 4556 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1700થી 1818 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1700 1818
ઘઉં લોકવન 492 535
ઘઉં ટુકડા 495 594
જુવાર સફેદ 630 805
જુવાર પીળી 375 501
બાજરી 290 396
તુવેર 925 1408
ચણા પીળા 745 911
ચણા સફેદ 1571 2575
અડદ 1161 1530
મગ 1260 1484
વાલ દેશી 1950 2221
વાલ પાપડી 2250 2530
મઠ 1200 1600
વટાણા 470 1100
કળથી 815 1190
સીંગદાણા 1600 1725
મગફળી જાડી 1060 1299
મગફળી જીણી 1050 1240
અળશી 1100 1210
તલી 2860 3160
સુરજમુખી 765 1155
એરંડા 1390 1464
અજમો 1650 1970
સુવા 1275 1540
સોયાબીન 980 1100
સીંગફાડા 1260 1590
કાળા તલ 2560 2860
લસણ 91 270
ધાણા 1780 1925
મરચા સુકા 1800 5600
ધાણી 1820 2040
વરીયાળી 2000 2250
જીરૂ 3700 4556
રાય 1080 1220
મેથી 920 1080
કલોંજી 1950 2426
રાયડો 1020 1135
રજકાનું બી 3400 4150
ગુવારનું બી 1100 1180

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment