આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 29/09/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 29/09/2022 ને ગુરુવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3270થી 4525 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1300થી 2580 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1380 1775
જુવાર 635 640
બાજરો 332 420
ઘઉં 400 472
મગ 725 1330
અડદ 800 1485
ચોળી 660 1065
મેથી 976 1040
ચણા 750 1001
મગફળી જીણી 1000 1311
મગફળી જાડી 900 1190
એરંડા 1400 1429
તલ 2250 2453
રાયડો 700 1030
લસણ 40 225
જીરૂ 3270 4525
અજમો 1300 2580
ધાણા 1300 1990
ડુંગળી 85 215
સોયાબીન 915 950
વટાણા 500 830
કલોંજી 1500 2180

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2801થી 4531 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2231 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 416 506
ઘઉં ટુકડા 420 528
કપાસ 1111 1911
મગફળી જીણી 900 1421
મગફળી નવી 825 1376
શીંગ ફાડા 1001 1461
એરંડા 1276 1431
તલ 2000 2411
કાળા તલ 2051 2751
જીરૂ 2801 4531
ઈસબગુલ 1801 2691
ધાણા 1000 2231
ધાણી 1100 2261
લસણ 61 256
ડુંગળી 51 261
જુવાર 681 681
મગ 726 1431
ચણા 726 846
વાલ પાપડી 801 1901
અડદ 701 1441
ચોળા/ચોળી 950 1281
તુવેર 1000 1431
સોયાબીન 756 971
રાયડો 1051 1051
રાઈ 1031 1031
મેથી 651 971
અજમો 1426 1626
ગોગળી 561 1056
કાંગ 141 561
સુરજમુખી 521 1151

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2000થી 2439 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1860થી 2390 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 352 469
ચણા 700 879
અડદ 1000 1439
તુવેર 1100 1451
મગફળી જીણી 950 1266
મગફળી જાડી 1000 1321
સીંગફાડા 1100 1390
તલ 2000 2439
તલ કાળા 1860 2390
ધાણા 1800 2151
મગ 855 1301
સીંગદાણા જાડા 1400 1600
સોયાબીન 850 966
રાઈ 1120 1120
મેથી 878 878
વટાણા 430 850

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2530થી 4320 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2320થી 2414 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1460 1828
ઘઉં 431 505
તલ 2320 2414
મગફળી જીણી 900 1264
જીરૂ 2530 4320
બાજરો 420 420
એરંડા 1421 1421
મેથી 659 901

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાનો ભાવ રૂ. 955થી 955 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2100થી 2533 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1401 1728
શીંગ મગડી 900 1168
શીંગ નં.૩૯ 752 1168
શીંગ ટી.જે. 944 1193
મગફળી જાડી 750 1380
જુવાર 525 659
બાજરો 360 445
ઘઉં 407 565
મકાઈ 461 495
અડદ 1000 1000
મગ 1003 1003
મેથી 922 922
ધાણા 955 955
ચણા 721 841
તલ 2370 2420
તલ કાળા 2100 2533
ડુંગળી 68 300
ડુંગળી સફેદ 171 185
નાળિયેર (100 નંગ) 550 2051

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4000થી 4543 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1515થી 1792 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1515 1792
ઘઉં લોકવન 450 482
ઘઉં ટુકડા 460 505
જુવાર સફેદ 450 718
જુવાર પીળી 390 511
બાજરી 305 415
મકાઇ 500 525
તુવેર 1000 1430
ચણા પીળા 721 865
ચણા સફેદ 1480 2125
અડદ 1100 1521
મગ 1080 1434
વાલ દેશી 1550 2070
વાલ પાપડી 1850 2160
ચોળી 1090 1190
વટાણા 750 1151
કળથી 775 1140
સીંગદાણા 1640 1710
મગફળી જાડી 920 1321
મગફળી જીણી 930 1350
તલી 2250 2410
સુરજમુખી 650 940
એરંડા 1400 1450
અજમો 1450 1775
સુવા 1060 1465
સોયાબીન 941 991
સીંગફાડા 1380 1525
કાળા તલ 2025 2664
લસણ 70 280
ધાણા 1815 2116
વરીયાળી 2600 2600
જીરૂ 4000 4543
રાય 950 1100
મેથી 916 1053
કલોંજી 1900 2215
રાયડો 900 1061
રજકાનું બી 4000 4800
ગુવારનું બી 925 945

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment