આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 30/11/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

આજના તા. 30/11/2022 ને બુધવારના જામનગર, ગોંડલ, જુનાગઢ, મોરબી, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3175થી 4490 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1550થી 4000 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1650 1890
જુવાર 500 725
બાજરો 370 450
ઘઉં 414 556
મગ 1100 1400
અડદ 900 1450
તુવેર 800 980
ચોળી 900 1000
ચણા 800 940
મગફળી જીણી 1000 1750
મગફળી જાડી 900 1255
એરંડા 1300 1411
તલ 2600 3105
રાયડો 1050 1194
લસણ 40 369
જીરૂ 3175 4490
અજમો 1550 4000
ધાણા 1700 1850
ડુંગળી 80 360
મરચા સૂકા 1000 6600
સોયાબીન 900 1082
વટાણા 350 680
કલોંજી 2000 2425

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3451થી 4621 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 1891 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 470 574
ઘઉં ટુકડા 480 602
કપાસ 1601 1796
મગફળી જીણી 900 126
મગફળી જાડી 815 1331
શીંગ ફાડા 1121 1491
એરંડા 1031 1436
તલ 2501 3251
કાળા તલ 2000 2726
જીરૂ 3451 4621
કલંજી 1351 2411
વરિયાળી 2141 2141
ધાણા 1000 1891
ધાણી 1100 1851
મરચા 1401 6701
લસણ 101 316
ડુંગળી 71 416
બાજરો 451 451
જુવાર 721 791
મકાઈ 481 481
મગ 971 1521
ચણા 856 951
વાલ 1521 2541
વાલ પાપડી 2251 2421
અડદ 1026 1441
ચોળા/ચોળી 821 1451
મઠ 1491 1551
તુવેર 651 1331
સોયાબીન 971 1126
રાયડો 1121 1141
રાઈ 1121 1171
મેથી 731 1001
સુવા 1276 1276
ગોગળી 701 1131
કાંગ 711 711
સુરજમુખી 971 971
વટાણા 431 711

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તમગનો ભાવ રૂ. 990થી 1496 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2200થી 3090 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1600 1770
ઘઉં 410 541
બાજરો 300 400
ચણા 780 933
અડદ 1350 1490
તુવેર 1100 1380
મગફળી જીણી 900 1750
મગફળી જાડી 900 1297
એરંડા 1350 1406
તલ 2200 3090
ધાણા 1600 1871
મગ 990 1496
સોયાબીન 900 1210
મેથી 800 900

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2560થી 4580 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2800થી 3160 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1700 1806
ઘઉં 493 565
તલ 2800 3160
મગફળી જીણી 980 1426
જીરૂ 2560 4580
બાજરો 5774 574
જુવાર 600 644
અડદ 1350 1434
ચણા 827 909
ગુવારનું બી 950 1200
તલ કાળા 2500 2570
સોયાબીન 1036 1100
રાઈ 1064 1128

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2630થી 3033 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1645થી 1766 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1645 1766
શીંગ નં.૫ 1191 1424
શીંગ નં.૩૯ 1123 1159
શીંગ ટી.જે. 1029 1132
મગફળી જાડી 901 1277
જુવાર 450 708
બાજરો 400 501
ઘઉં 430 631
મકાઈ 431 431
અડદ 1000 1260
મઠ 1797 1797
મગ 850 1400
સોયાબીન 1011 1095
ચણા 702 881
તલ 2630 3033
તલ કાળા 2715 2715
રાઈ 1090 1090
ડુંગળી 70 550
ડુંગળી સફેદ 130 447
નાળિયેર (100 નંગ) 676 1794

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3700થી 4520 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1755થી 1812 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1755 1812
ઘઉં લોકવન 480 522
ઘઉં ટુકડા 496 593
જુવાર સફેદ 675 811
જુવાર પીળી 375 501
બાજરી 285 445
તુવેર 1100 1505
ચણા પીળા 860 941
ચણા સફેદ 1895 2456
અડદ 1185 1500
મગ 1265 1549
વાલ દેશી 1800 2350
વાલ પાપડી 2000 2400
મઠ 1100 1600
વટાણા 400 855
કળથી 760 1140
સીંગદાણા 1580 1650
મગફળી જાડી 1070 1335
મગફળી જીણી 1050 1225
અળશી 1100 1225
તલી 2852 3222
સુરજમુખી 785 1165
એરંડા 1355 1455
અજમો 1650 2005
સુવા 1285 1511
સોયાબીન 970 1075
સીંગફાડા 1225 1565
કાળા તલ 2440 2700
લસણ 120 270
ધાણા 1650 1740
મરચા સુકા 3000 5500
ધાણી 1700 1790
વરીયાળી 2080 2080
જીરૂ 3700 4520
રાય 1144 1242
મેથી 972 1111
ઇસબગુલ 1800 1800
કલોંજી 2200 2431
રાયડો 1070 1172
રજકાનું બી 3100 3850
ગુવારનું બી 1125 1210

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *