અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (01-05-2024 ના) અમરેલીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

અમરેલી Amreli Apmc Rate 01-05-2024

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 01-05-2024, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1509 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 915થી રૂ. 1191 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શિંગ મોટીના બજાર ભાવ રૂ. 1010થી રૂ. 1217 સુધીના બોલાયા હતા.

શિંગ ફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1395થી રૂ. 1571 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 2055થી રૂ. 2730 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2460થી રૂ. 3089 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ કાશ્મીરીના બજાર ભાવ રૂ. 3155થી રૂ. 3155 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 345થી રૂ. 510 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 832 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 403થી રૂ. 668 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 415થી રૂ. 596 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1220 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1235થી રૂ. 1340 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1430થી રૂ. 2315 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1015થી રૂ. 1049 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4520 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 980 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (30-04-2024 ના) અમરેલીના બજાર ભાવ

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1190થી રૂ. 1605 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2050 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અજમાના બજાર ભાવ રૂ. 2195થી રૂ. 2195 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 832થી રૂ. 832 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા લાંબાના બજાર ભાવ રૂ. 630થી રૂ. 3400 સુધીના બોલાયા હતા. વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1190થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli Apmc Rate):

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ9001509
શિંગ મઠડી9151191
શિંગ મોટી10101217
શિંગ ફાડા13951571
તલ સફેદ20552730
તલ કાળા24603089
તલ કાશ્મીરી31553155
બાજરો345510
જુવાર300832
ઘઉં ટુકડા403668
ઘઉં લોકવન415596
ચણા7001220
ચણા દેશી12351340
તુવેર14302315
એરંડા10151049
જીરું4,0004,520
રાયડો750980
રાઈ7001100
ધાણા11901605
ધાણી12002050
અજમા21952195
મેથી700900
સોયાબીન832832
મરચા લાંબા6303400
વરીયાળી11901600
અમરેલી Amreli Apmc Rate 01-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment