જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (01-05-2024 ના) જુનાગઢના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જુનાગઢ Junagadh Apmc Rate 01-05-2024

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના તા. 01-05-2024, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 559 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 510 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 470 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 675થી રૂ. 800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મકાઈના બજાર ભાવ રૂ. 650થી રૂ. 650 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1228 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1240થી રૂ. 1570 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1251થી રૂ. 1990 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2290 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1318 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1510 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1047 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2748 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2801થી રૂ. 3022 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4484 સુધીના બોલાયા હતા.

ઈસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2120 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1501 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1785થી રૂ. 1948 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (30-04-2024 ના) જુનાગઢના બજાર ભાવ

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 780થી રૂ. 870 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1132 સુધીના બોલાયા હતા. વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1940થી રૂ. 1940 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh Apmc Rate):

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
ઘઉં450559
ઘઉં ટુકડા480510
બાજરો400470
જુવાર675800
મકાઈ650650
ચણા11801228
ચણા સફેદ12401570
અડદ12511990
તુવેર18002290
મગફળી જાડી10501318
સીંગફાડા10201510
એરંડા9501047
તલ22002748
તલ કાળા28013022
જીરૂ3,8004,484
ઈસબગુલ15002120
ધાણા11501501
મગ17851948
વાલ15001700
સોયાબીન780870
મેથી9001132
વરિયાળી19401940
જુનાગઢ Junagadh Apmc Rate 01-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment