અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 04-04-2024 ના અમરેલીના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

અમરેલી 04-04-2024

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 04-04-2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1038થી રૂ. 1572 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 1165થી રૂ. 1224 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શિંગ મોટીના બજાર ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1259 સુધીના બોલાયા હતા.

શિંગ ફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1475થી રૂ. 1575 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2755 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 3150 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ કાશ્મીરીના બજાર ભાવ રૂ. 3475થી રૂ. 3900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 472 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 705થી રૂ. 910 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉં બંસીના બજાર ભાવ રૂ. 1052થી રૂ. 1052 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 416થી રૂ. 710 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 582 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1047થી રૂ. 1284 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1985 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1114 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 3680થી રૂ. 5300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 923 સુધીના બોલાયા હતા.

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1230થી રૂ. 2010 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 2360 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1015થી રૂ. 1122 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 795થી રૂ. 890 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા લાંબાના બજાર ભાવ રૂ. 760થી રૂ. 4250 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 03-04-2024 ના અમરેલીના ભાવ

વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1340થી રૂ. 3125 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1320 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli Apmc Rate):

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli APMC Rate)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1038 1572
શિંગ મઠડી 1165 1224
શિંગ મોટી 1075 1259
શિંગ ફાડા 1475 1575
તલ સફેદ 2400 2755
તલ કાળા 1700 3150
તલ કાશ્મીરી 3475 3900
બાજરો 400 472
જુવાર 705 910
ઘઉં બંસી 1052 1052
ઘઉં ટુકડા 416 710
ઘઉં લોકવન 400 582
ચણા 850 1150
ચણા દેશી 1047 1284
તુવેર 1040 1985
એરંડા 1050 1114
જીરું 3,680 5,300
રાયડો 800 923
રાઈ 1150 1200
ધાણા 1230 2010
ધાણી 1350 2360
મેથી 1015 1122
સોયાબીન 795 890
મરચા લાંબા 760 4250
વરીયાળી 1340 3125
સુવા 1100 1320
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment