અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (11-05-2024 ના) અમરેલીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

અમરેલી Amreli Apmc Rate 11-05-2024

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 11-05-2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 966થી રૂ. 1510 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 1066થી રૂ. 1215 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શિંગ મોટીના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1250 સુધીના બોલાયા હતા.

શિંગ ફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1781 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 3130 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2605થી રૂ. 3250 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ કાશ્મીરીના બજાર ભાવ રૂ. 2876થી રૂ. 2994 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 354થી રૂ. 475 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 403થી રૂ. 897 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 688 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 435થી રૂ. 583 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 260થી રૂ. 418 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1340થી રૂ. 1340 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1210 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1840 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1064 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 2070થી રૂ. 4980 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 920 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (30-04-2024 ના) અમરેલીના બજાર ભાવ

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1340 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1170થી રૂ. 1540 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 710થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 866 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા લાંબાના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 2060 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1315થી રૂ. 1315 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli Apmc Rate):

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ9661510
શિંગ મઠડી10661215
શિંગ મોટી8501250
શિંગ ફાડા13501781
તલ સફેદ20003130
તલ કાળા26053250
તલ કાશ્મીરી28762994
બાજરો354475
જુવાર403897
ઘઉં ટુકડા460688
ઘઉં લોકવન435583
મકાઇ260418
અડદ13401340
ચણા10251210
તુવેર11001840
એરંડા10251064
જીરું2,0704,980
રાયડો850920
ધાણા11201340
ધાણી11701540
મેથી710900
સોયાબીન700866
મરચા લાંબા8502060
વરીયાળી13151315
અમરેલી Amreli Apmc Rate 11-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment