જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (11-05-2024 ના) જુનાગઢના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જુનાગઢ Junagadh Apmc Rate 11-05-2024

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના તા. 11-05-2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 560 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 505 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 460 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 804થી રૂ. 804 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1175થી રૂ. 1220 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1880થી રૂ. 1880 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 1962 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1950થી રૂ. 2318 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1258 સુધીના બોલાયા હતા.

સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1520 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1086 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2600થી રૂ. 2900 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5375 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1403 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1650થી રૂ. 2016 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (30-04-2024 ના) જુનાગઢના બજાર ભાવ

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 886 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1028 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1220થી રૂ. 1441 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh Apmc Rate):

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
ઘઉં470560
ઘઉં ટુકડા460505
બાજરો350460
જુવાર804804
ચણા11751220
ચણા સફેદ18801880
અડદ18001962
તુવેર19502318
મગફળી જાડી11001258
સીંગફાડા11001520
એરંડા9501086
તલ26002900
જીરૂ4,5005,375
ધાણા11501403
મગ16502016
સોયાબીન825886
મેથી9001028
વરિયાળી12201441
જુનાગઢ Junagadh Apmc Rate 11-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment