જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (11-05-2024 ના) જામનગરના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામનગર Jamnagar Apmc Rate 11-05-2024

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 11-05-2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1530 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 385થી રૂ. 400 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 543 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1840થી રૂ. 2250 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2980 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1210થી રૂ. 1910 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1220 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2050 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1210 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1086 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 986 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1360 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (30-04-2024 ના) જામનગરના બજાર ભાવ

લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 3000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3600થી રૂ. 5340 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2240થી રૂ. 3220 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1520 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી સૂકીના બજાર ભાવ રૂ. 90થી રૂ. 315 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 735 સુધીના બોલાયા હતા. રાજમાના બજાર ભાવ રૂ. 200થી રૂ. 300 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar Apmc Rate):

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ9001530
બાજરો385400
ઘઉં350543
મગ17001900
તુવેર18402250
ચોળી20002980
વાલ12101910
મેથી5001200
ચણા11001220
ચણા સફેદ17002050
મગફળી જીણી10001200
મગફળી જાડી9501210
એરંડા10001086
રાયડો800986
રાઈ10001360
લસણ10503000
જીરૂ3,6005,340
અજમો22403220
ધાણા10001520
ડુંગળી સૂકી90315
વટાણા300735
રાજમા200300
જામનગર Jamnagar Apmc Rate 11-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment