અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના અમરેલીના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 19-03-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1587 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 1085થી રૂ. 1211 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શિંગ મોટીના બજાર ભાવ રૂ. 910થી રૂ. 1304 સુધીના બોલાયા હતા.

શિંગ દાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1420થી રૂ. 1595 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 2545થી રૂ. 2795 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ કાશ્મીરીના બજાર ભાવ રૂ. 4050થી રૂ. 4159 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 965 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 403થી રૂ. 630 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 543 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 935થી રૂ. 1113 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1170થી રૂ. 1375 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1905 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1125 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 5550 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 860થી રૂ. 906 સુધીના બોલાયા હતા.

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1005 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1230થી રૂ. 1950 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1340થી રૂ. 2545 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

અજમાના બજાર ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 3100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 818થી રૂ. 870 સુધીના બોલાયા હતા. મરચા લાંબાના બજાર ભાવ રૂ. 710થી રૂ. 6450 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli Apmc Rate):
આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ10301587
શિંગ મઠડી10851211
શિંગ મોટી9101304
શિંગ દાણા14201595
તલ સફેદ25452795
તલ કાશ્મીરી40504159
જુવાર450965
ઘઉં ટુકડા403630
ઘઉં લોકવન400543
ચણા9351113
ચણા દેશી11701375
તુવેર12001905
એરંડા10001125
જીરું3,5005,550
રાયડો860906
રાઈ10001005
ધાણા12301950
ધાણી13402545
અજમા25003100
મેથી10001300
સોયાબીન818870
મરચા લાંબા7106450
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment