જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના જામનગરના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 19-03-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના પાકનું નામના બજાર ભાવ રૂ. નીચો ભાવથી રૂ. ઉંચો ભાવ સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1620 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 375 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1665 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2040 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1480 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1195 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1146 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 2015 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1205 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1215 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 968 સુધીના બોલાયા હતા.

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1340 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણના બજાર ભાવ રૂ. 810થી રૂ. 2230 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4785 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2160થી રૂ. 3940 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1650 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2500 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચા સૂકાના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 2500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળીના બજાર ભાવ રૂ. 50થી રૂ. 300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 860 સુધીના બોલાયા હતા.

વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 970 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજમાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1905 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar Apmc Rate):

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ12001620
જુવાર500600
બાજરો300375
ઘઉં300580
અડદ12001665
તુવેર15002040
વાલ9001480
મેથી10701195
ચણા10001146
ચણા સફેદ13002015
મગફળી જીણી9001205
મગફળી જાડી9501215
એરંડા11001140
રાયડો800968
રાઈ10001340
લસણ8102230
જીરૂ3,0004,785
અજમો21603940
ધાણા10001650
ધાણી14002500
મરચા સૂકા8002500
ડુંગળી50300
સોયાબીન800860
વટાણા500970
રાજમા10001905
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment