જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના જામજોધપુરના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ (Jamjodhpur APMC Market Yard) ના તા. 19-03-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1221 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1251 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1315થી રૂ. 1595 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4300થી રૂ. 4800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1146 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1601થી રૂ. 2091 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 2001થી રૂ. 2361 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1691 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 2291 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 541 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 301થી રૂ. 381 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા.

કાબુલી ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 2081 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 1301 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 961 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1176 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઈસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1851થી રૂ. 2391 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 820થી રૂ. 881 સુધીના બોલાયા હતા. સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 451થી રૂ. 571 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur Apmc Rate):

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
મગફળી જીણી9001221
મગફળી જાડી9001251
કપાસ13151595
જીરૂ43004,800
એરંડા10801146
તુવેર16012091
તલ20012361
ધાણા10001691
ધાણી13502291
ઘઉં400541
બાજરો301381
ચણા10001111
કાબુલી ચણા11002081
અડદ9511301
રાયડો851961
મેથી10011176
ઈસબગુલ18512391
સોયાબીન820881
સુરજમુખી451571
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment